Duitslandweb logo Duitslandweb

Gezondheidszorg
Verkiezingsthema's

Achtergrond - 14 augustus 2009

CDU en SPD sloten in 2007 een moeizaam compromis over de hervorming van de gezondheidszorg. Ze moesten de veel te hoge kosten drukken. Hiervoor werd van twee systemen één gemaakt:  de CDU wilde dat iedereen evenveel premie betaalde, de SPD was voor een inkomensafhankelijke bijdrage.  

 Afb.: flickr.com/Habib“Alsof je van voetbal en tennis één sport maakt”, was het commentaar van een expert. Het duurde ook even voor alle problemen waren gladgestreken. Begin 2009 pas werd het belangrijkste onderdeel van de hervorming, het Gezondheidsfonds, van kracht. Dat moet de inkomsten eerlijker over verschillende verzekeraars verdelen en de onderlinge concurrentie bevorderen.

Tot dusver voelen alle betrokkenen zich benadeeld. Patiënten omdat hun bijdragen zijn gestegen, artsen omdat ze minder verdienen nu ze volgens een nieuw systeem worden betaald en verzekeraars omdat ze last hebben van de “destabilisering van hun sector”.

Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat de CDU en de SPD elk weer terug willen naar hun eigen sport. Of voetbal, of tennis. Ook de andere partijen kiezen één van deze varianten.

CDU/CSU

 CDU/CSUDe christendemocraten willen meer concurrentie en transparantie in de zorg en minder bureaucratie. Zorg moet waar het kan regionaal worden georganiseerd. Dat houdt ook in dat de salariëring van artsen, de kosten van medicijnen en behandelingen en de verschillende verzekeringen regionaal moeten worden bepaald.

De CDU wil minder overheidsinvloed. Artsen en andere actoren kunnen zelf verantwoordelijk handelen. Ziekenfondsen en particuliere verzekeraars moeten meer gaan samenwerken. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, moeten sommige behandelingen niet meer uit de ziektekostenverzekering worden betaald, maar via de belastingen. Bij de hervorming van het stelsel van 2007 werd door experts juist gewaarschuwd voor het inzetten van belastinggeld. Als de belastinginkomsten tegenvallen, gaat de zorg snel in kwaliteit achteruit.

SPD

 SPDDe SPD ziet de zorg als overheidstaak. De partij wil alle inkomensgroepen laten meebetalen aan de zorg en meer belastinggeld inzetten voor de financiering van het systeem. Dat leidt tot “eerlijker zorg”.

Gezondheidszorg mag geen tweeklassenstelsel worden, zegt de SPD. Mede daarom moeten in alle regio’s dezelfde voorzieningen aanwezig zijn en moeten behandelingen overal hetzelfde kosten. De partij wil een centraal vergoedingenstelsel invoeren voor de ambulante gezondheidszorg om discriminatie van ziekenfondsverzekerden te voorkomen.

Net als de CDU willen de sociaaldemocraten dat de verschillende partijen in de zorg beter samenwerken. Daarnaast moeten geriatrische en palliatieve zorg veel meer aandacht krijgen. Ook wil de SPD meer en betere controle op medicijnen en behandelingen door onafhankelijke instanties.

FDP

 FDPDe liberale FDP benadrukt het belang van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de zorg, in plaats van “bureaucratische uitwassen van de sociaaldemocratische welvaartsstaat”. Alleen met eerlijke concurrentie blijft de gezondheidszorg betaalbaar.

In het nieuwe stelsel zijn de kosten nog steeds niet onder controle, zeggen de liberalen. Daarom pleit de partij voor een nieuw systeem, “dat een einde maakt aan een overheidsgestuurde gezondheidszorg”, en voor “een sterke particuliere ziektekostenverzekering”. Het nieuwe Gezondheidsfonds, dat de inkomsten eerlijker over verschillende verzekeraars moet verdelen en de onderlinge concurrentie moet bevorderen, moet worden afgeschaft. Het is is alleen maar bureaucratisch en overbodig, zegt de FDP.

Bijdragen moeten niet meer via de lonen worden betaald en elke generatie moet zijn eigen ziektekosten betalen. Dat kan alleen door in periodes waarin weinig wordt uitgegeven, te sparen. Ook de FDP wil belastinggeld inzetten om de kosten van de zorg te kunnen betalen.

Artsen hebben recht op een “fatsoenlijke vergoeding”, vinden de liberalen. Daarnaast moeten patiënten meer inzicht krijgen in de kosten van hun behandeling zodat ze zich daarvan bewust zijn. Dat gaat misbruik tegen, zeggen de liberalen.

Bündnis 90/Die Grünen

 Bündnis 90/Die GrünenSolidariteit staat bij Die Grünen centraal, ook in de zorg. Preventie moet een veel grotere rol spelen en dat moet iedereen merken in het dagelijks leven: op scholen, in gezinnen, op het werk, in de buurt. Dat moet worden betaald met geld van de overheid, particuliere verzekeraars en via sociale verzekeringen.

Momenteel hebben armere mensen een lagere levensverwachting dan rijkeren. De partij wil deze klassenzorg tegengaan. Dat moet met een “groene burgerverzekering”, waarin iedereen betaalt wat hij kan. Vooral hogere inkomens moeten bijdragen aan de betaalbaarheid van het systeem. De Groenen willen het Gezondheidsfonds afschaffen.

Daarnaast wil de partij meer samenwerking tussen alle gezondheidsberoepen en meer toegang tot alternatieve geneeswijzen. Ze ziet een belangrijke rol weggelegd voor huisartsen als gidsen in de zorg. Momenteel zijn Duitsers vrij om naar specialisten te stappen zonder dat ze een verwijsbriefje van een huisarts nodig hebben. Ook willen de Groenen onafhankelijke informatiebureaus die patiënten door “de jungle van de gezondheidszorg” leiden. Net als de FDP zijn Die Grünen voor meer transparantie in de kosten van de zorg.

Die Linke

 Die LinkeGezondheidszorg is in een vergrijzende maatschappij volgens Die Linke betaalbaar als iedereen meebetaalt. De zorg is nu nog teveel gericht op de belangen van de farmaceutische industrie, vindt de partij. Dat staat een eerlijke gezondheidszorg voor iedereen, onafhankelijk van inkomen, opleidingsniveau en sociale status in de weg.

De hervormingen van het stelsel waren gericht op privatisering en concurrentievergroting, aldus Die Linke. Daardoor worden verzekerden belast en bedrijven ontlast, terwijl de financiële druk op artsen blijft bestaan. De partij wil het ziekenfonds ontwikkelen tot een “solidaire burgerverzekering”. Daarvoor moeten alle beroepsgroepen en inkomenssoorten bij de financiering van de zorg worden betrokken. Alle zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, extra kosten voor speciale behandelingen, brillen en tandartskosten moeten worden afgeschaft.

Medicijnen moeten betaalbaar worden gemaakt door vaste prijzen in te voeren. De privatisering van de zorg moet worden stopgezet of teruggedraaid.

Afbeelding:
www.flickr.com/Habib

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

Lees meer over 'Politiek':

Rechter: Veiligheidsdienst noemt AfD terecht verdacht

Rechter: Veiligheidsdienst noemt AfD terecht verdacht

De veiligheidsdienst heeft nu meer middelen om de AfD in de gaten te houden.


Lees meer

Wachten loont

Wachten loont

Friedrich Merz positioneert zijn CDU als nieuwe anti-partij, schrijft econoom Carsten Brzeski. Hoe de partij haar plannen wil uitvoeren, blijft onduidelijk.


Lees meer

Soapserie 'investeren met de schuldenrem'

Soapserie 'investeren met de schuldenrem'

Wat een misdaadserie gemeen heeft met de Berlijnse politiek legt econoom Carsten Brzeski uit in zijn nieuwe column.


Lees meer

Bondsdagleden krijgen boetes voor wangedrag

Bondsdagleden krijgen boetes voor wangedrag

Parlementariërs die zich misdragen, worden in Duitsland strenger bestraft dan in Nederland.


Lees meer


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger