Wetenschap uitgelicht

Lezing | German Climate Activism and Policy Today
1 juli 2024


© FridaysForFuture DeutschlandCC BY 2.0

Hoe staat het ervoor met het Duitse klimaatbeleid? Welke rol speelt het klimaatactivisme in Duitsland? En welke impact zullen de Europese parlementsverkiezingen in juni 2024 en de Duitse Bondsdagverkiezingen in 2025 hebben op de klimaatpolitiek? In deze eerste lezing uit de reeks Green Germany? geeft Sabine von Mering (Brandeis University) antwoorden op deze prangende vragen. Op 1 juli in SPUI25 (Amsterdam).

 

Lezing | David Blackbourn: Germany in the World: A Global History, 1500-2000
19 juni 2024


© Steve Green / Vanderbilt University

In zijn nieuwe boek 'Germany in the World: A Global History, 1500-2000' kijkt David Blackbourn op een volledig nieuwe wijze naar de Duitse geschiedenis. Hij toont aan dat de Duitse identiteit veel complexer was dan eerder werd aangenomen en dat die al eeuwen voor de eenwording van het Keizerrijk in 1871 zichtbaar was. Op 19 juni geeft de bekroonde historicus een lezing in het Goethe-Institut Amsterdam

 

Conferentie | The Global Turn in German History: New Developments – New Challenges
19 jun 2024 t/m 21 jun 2024


© New York Public Library, CC0 1.0

Duitse geschiedenis was lang vooral nationale geschiedenis die ophield bij de landsgrenzen. In de laatste decennia echter bestuderen historici steeds vaker de grensoverschrijdende geschiedenis om zodoende met een geheel nieuwe blik meer te weten te komen over Duitsers wereldwijd. Tijdens deze conferentie van 19 juni t/m 21 juni bij het DIA / Universiteit van Amsterdam, staan de nieuwe perspectieven op de Duitse geschiedenis na de global turn centraal. Wat zijn die perspectieven? Welke methoden kunnen worden gebruikt? Wat zijn de nieuwe onderwerpen en inzichten? We maken de balans op van meer dan honderdvijftig jaar wereldgeschiedenis van Duitsland. 

 

Lezing | A Thousand New Beginnings. The Germans and Their Democracy since the 1980s
4 juni 2024


© Siedler / S. Jonek (Universität Bielefeld)

35 jaar na de val van de Muur is het debat over de kloof tussen Oost- en West-Duitsland nog steeds springlevend. De Duitse kranten staan vol over wederzijds onbegrip en vermeende verschillen. In haar nieuwe boek 'Tausend Aufbrüche' vermijdt Christina Morina de bestaande clichés en onderzoekt ze de ideeën over democratie en het zelfbeeld van burgers in Oost en in West. Op 4 juni spreekt de historicus in SPUI25 (Amsterdam) over haar boek dat genomineerd is voor de Deutsche Sachbuchpreis 2024. 

 

Masterclass | Transformatie van Oost- en West-Duitsland voor en na de val van de Muur
4 juni 2024


© Lear 21 at English WikipediaWest and East Germans at the Brandenburg Gate in 1989CC BY-SA 3.0

Veel aandacht van het actuele historisch onderzoek gaat uit naar de transformatie van Oost- en West-Duitsland voor én na de val van de Muur. Door heel precies in lokale contexten te kijken wat er veranderde in de jaren tachtig en negentig wordt het mogelijk om een nieuwe geschiedenis te schrijven van het verenigde Duitsland. Daarom organiseert het DIA een masterclass over dit thema met actueel onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, van wetenschappers, en dit keer nadrukkelijk ook van Masterstudenten. Met Christina Morina, Anna Seidl, Vincent Gorter, Tijs Dieke en Bastiaan Derwort. Doelgroep van deze masterclass zijn studenten en onderzoekers van de UvA.

 

Call for Papers | Green Germany? How to Tackle Umweltpolitik in a Shifting International Order
21 mei 2024


© Wiebke Pittlik/Duitslandweb

De klimaatverandering doet de Duitse en Europese politiek op haar grondvesten schudden. Vrijwel geen enkel aspect van het economisch, buitenlands en binnenlands beleid blijft onaangetast door de snelle achteruitgang van het milieu. Het DIA organiseert een internationale Ringvorlesung om te discussiëren over hoe Umweltpolitik aan te pakken is in een verschuivende internationale orde. We nodigen experts uit van de DAAD-centra (en hun regionale netwerken) om de complexe vertakkingen van klimaatverandering voor Duitsland, Europa en de geglobaliseerde wereld te verkennen. De deadline voor inzendingen is 21 mei 2024. Call for Papers

 

Workshop | Writing history in the Anthropocene
26 april 2024


© Pixabay

Tijdens deze workshop in Amsterdam onderzoeken we wat het Antropoceen en de huidige milieucrises voor ons betekenen bij het schrijven van geschiedenis. Prof. Sandra Maß (Ruhr-Universität Bochum) zal de keynote en commentaar geven. Uitgenodigd zijn gevorderde (R)MA-studenten, promovendi en beginnende onderzoekers. Call for Papers

In de avond van 25 april geeft Sandra Maß tevens de publiekslezing 'Heads above the Water? Writing History in the Anthropocene'.

 

Academic Conference | Provincializing Weimar Culture. Global and Local Perspectives on Interwar Germany
25-26 april 2024 at Utrecht University, with support from Duitsland Instituut Amsterdam


© Canva

The Weimar era is often romanticized as a golden age of cultural experimentation. Recent scholarship challenges this narrative, particularly its Eurocentric bias. This workshop seeks to explore new approaches to the cultural history of Weimar, inspired by Dipesh Chakrabarty's call to "provincialize Europe." The organizers, Jochen Hung (Utrecht University), Britta Schilling (Utrecht University) and Nicholas Baer (UC Berkeley), are planning an international publication based on the contributions of the workshop. The workshop will include a keynote lecture by Prof Uta Poiger (Northeastern University) on “Weimar and Now: Culture, Race, Politics“. More information about the conference

 

Workshop | Discourse in the Data. Decoding European Political Communication
19 april 2024


© Canva

In een tijd van frequente crises in Europa is effectieve politieke communicatie essentieel. Politieke leiders moeten crisiscommunicatie beheersen om hun kiezers te informeren en te leiden. De workshop 'Discours in de data' richt zich op kwantitatieve en kwalitatieve tekstanalyse in Europese politieke communicatie. In deze workshop met keynote spreker prof. Christian Rauh (WZB Berlin Social Science Center) zullen we onderzoeken hoe deze methoden kunnen worden toegepast op verschillende bronnen om het politieke discours op nationaal en EU-niveau beter te begrijpen. Call for Papers (deadline was 15 februari)


Lezing | Fritz Haber: The Scientist who fed the World and poisoned the Enemy
14 maart 2024


© Deutsches Museum, via Stefan Wolff

Bijna geen enkele biografie weerspiegelt de tegenstrijdigheden van de vroege 20e eeuw zo dramatisch als die van Fritz Haber. De chemicus kreeg de Nobelprijs voor een baanbrekende uitvinding: kunstmest. Maar hij introduceerde ook gifgas als wapen in de Eerste Wereldoorlog. Stefan Wolff spreekt op 14 maart in SPUI25 (Amsterdam) over zijn onderzoek naar Haber en de daarmee samenhangende vragen over de sociale verantwoordelijkheid van wetenschap. Moderatie: Mario Daniels (DIA). 

 

Boekpresentatie | Redeeming Objects. A West German Mythology
7 maart 2024


© via SPUI25

Uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust ontstond de Bondsrepubliek Duitsland en daarmee de mythe van het Wirtschaftswunder. In haar nieuwe boek Redeeming Objects. A West German Mythology laat Natalie Scholz zien hoe deze mythe zijn verlossende kwaliteiten ontleende aan de verstrengeling met de nazi-cultuur. In SPUI25 (Amsterdam) spreekt zij hierover met Marieke Bloembergen, Carolyn Birdsall en Till van Rahden. Moderatie: Mario Daniels (DIA). 

 

Amsterdam German Studies Lecture | Andrew I. Port
19 februari 2024


© Harvard University Press 

Duitsers herdenken het nationaal-socialisme en de holocaust met de woorden 'nie wieder'. Maar hoe heeft deze abstracte belofte zich vertaald in concrete actie om nieuwe genocides in het buitenland te voorkomen? In zijn lezing zal historicus Andrew Port deze vraag onderzoeken, in relatie tot de genocides die plaatsvonden in Cambodja, Bosnië en Rwanda. Moderatie: Mario Daniels (DIA). 

 

Workshop | Reparation and Restitution in German History and Politics: A Reassessment 
7 februari 2024


© Stadt Dortmund, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Het onderzoek naar herstelbetalingen en restitutie heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Steeds meer groepen in de samenleving maken aanspraak op een vorm van rechtsherstel. Erkenning van het aangedane leed speelt daarbij een belangrijke rol. Het debat over herstelbetalingen en restitutie is sterk aan verandering onderhevig, onder meer door een bloeiende herinneringscultuur en door de globalisering. Het wordt tegenwoordig als een geïntegreerd onderdeel van de naoorlogse Duitse geschiedenis bestudeerd. In deze workshop presenteren volgende jonge historici, RMa-studenten en promovendi hun onderzoek: Iona Mitchell (Utrecht), Nia Raycheva (Utrecht), Noa Swisa (Jerusalem), Joey Rauschenberger (Heidelberg), Verena Meier (Heidelberg), Daniël Hendrikse (Amersfoort) en Leah Niederhausen (NIOD). De workshop staat open voor deelnemers uit verschillende disciplines: papers worden vooraf verspreid onder de deelnemers. Als je wilt deelnemen, graag vooraf aanmelden bij Hanco Jürgens (h.j.jurgens@uva.nl).

Meer informatie over het programma van deze dag.

In de avond van 7 februari geeft Constantin Goschler tevens een publiekslezing over 'Waves of restitution, reparation and cultural memory'.

 

Academic Conference | Contested Institutions in Modern Germany History
12 januari 2024


© Canva

In het begin van de 21e eeuw is het vertrouwen in instituties, zowel in Duitsland als elders, afgenomen. Regeringen, parlementen, politieke partijen, bureaucratieën, universiteiten, onderzoeksinstituten en andere staats- en niet-statelijke instellingen kregen allemaal te maken met vaak heftige kritiek. Waarom is dit gebeurd? En hoe structureel of systematisch is de afname van vertrouwen? Tijdens deze conferentie van het Platform Duitse Geschiedenis zullen we lopende onderzoeksprojecten over deze vragen bespreken. 

 

Boekpresentatie | Moderate Modernity.The Newspaper Tempo and the Transformation of Weimar Democracy 
11 januari 2024


© University of Michigan Press

De ineenstorting van de Weimarrepubliek is nog steeds een van de meest besproken onderwerpen in de moderne geschiedenis. Nu westerse democratieën wereldwijd onder druk staan door populisten en autoritaire regimes, is de vraag waarom de Weimarrepubliek faalde opnieuw urgent en relevant geworden. In zijn boek Moderate Modernity biedt Jochen Hung een nieuw perspectief op deze vraag. Op 11 januari spreekt hij met Moritz Föllmer en Mario Daniels hierover in Amsterdam. 

  

Workshop | Deutsche Geisteswissenschaften und der Umbruch von 1989/90
01 december 2023


© Arnoldius, via Wikimedia Commons 

De omwenteling van 1989/90 vormt in de carrière van veel Duitse academici een zeer markante ervaring – niet alleen voor de talloze Oost-Duitsers die hun werk verloren, maar ook voor West-Duitsers die in het 'wilde Oosten' bij de herstructurering betrokken waren. Het scheve verenigingsproces drukt in veel disciplines nog vandaag de dag een stempel op instellingen, praktijken en personeel van wetenschappelijk onderzoek in Oost-Duitsland. Deze workshop is gewijd aan nieuw onderzoek over dit vraagstuk. Met o.a. Friedrich Cain (Wenen), Anne Kluger (Münster), Mike Rottmann (Düsseldorf) en Elisa Satjukow (Leipzig).

 

GK-Masterclass | Weltkrieg, Weltanschauung und populäre Wissenschaft (1914–1933)
22 November 2023

Hans Baluschek (via Wikimedia Commons)
© Hans Baluschek, via Wikimedia Commons

De Eerste Wereldoorlog had als historische gebeurtenis een nooit eerder bereikte impact op het publiek en de media. Er ontstonden verschillende wereldbeelden die met elkaar concurreerden. In deze Masterclass zullen we ons afvragen of en hoe dit wereldbeeld discours zich verhoudt tot de concepten van levenshervorming en pacifistische inspanningen. Daartoe zullen we tekstfragmenten lezen van Ernst Haeckel, Wilhelm Bölsche en Bruno Wille. Met PD Dr. Christian Meierhofer. 

 

Call for Papers | The Global Turn in German History: New Developments – New Challenges
Deadline: 1 November 2023


© wagnerm25, via Canva

Call for papers: For historians who work on the global history of Germany interested in participating in the international conference "The Global Turn in German History: New Developments – New Challenges" at the Duitsland Instituut Amsterdam. The conference will be held on 19-21 June 2024 and is  organized by Hanco Jürgens and Mario Daniels, with keynotes by David Blackbourn (Vanderbilt University) and H. Glenn Penny (UCLA). More information about the conference and participating 

 

Workshop | Neuere Forschungen zur Weimarer Republik
21 september 2023 14.00 uur


© Dr. Alexey Yakovlev, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

De geschiedenis van de Republiek van Weimar heeft niets aan relevantie verloren. Zodra zich een crisis voordoet in een van de westerse democratieën duikt de eerste Duitse democratie op als waarschuwend voorbeeld. Ook in de populaire cultuur is deze vermaarde Republiek sterk aanwezig – bijvoorbeeld in de succesvolle televisieserie 'Babylon Berlin'. Tijdens deze workshop presenteren de promovendi Moritz Herzog-Stamm, Milena Kirwald en Chris Flinterman hun werk over nieuw onderzoek naar de eerste Duitse democratie.

 

Chip Wars: How We Got Here, Why They Matter and What Our Technological Future Will Look Like
13 september 2023


© Unsplash

Computerchips spelen in de huidige geopolitieke conflicten een centrale rol. In veel debatten worden ze als nieuwe uitdagingen gezien, maar de geopolitiek van computerchips heeft een diepe en complexe geschiedenis. In de zesde editie van onze reeks 'Geopolitics of Technology' spreken wij hierover met onderzoekers Raluca Csernatoni (Brussel), Cyrus Mody (Maastricht) en Mario Daniels (DIA). Lees meer over dit gesprek

 

Debating Holocaust and Colonial Memory Culture: Historikerstreit 2.0 - German and Dutch Perspectives
29 juni 2023


© pxfuel.com

In 2021 ontbrandde een verhit debat over wat de Australische historicus A. Dirk Moses "The German Catechism" noemde. Moses bekritiseerde de Duitse consensus over de uniciteit van de Holocaust. Tegelijkertijd lijken Duitse intellectuelen de koloniale context van de Duitse wreedheden in Oost-Europa over het hoofd te zien, evenals bredere debatten over uiteenlopende herinneringsculturen. Een workshop en een debat, met een keynote door de Duitse historicus Michael Wildt. 

 

Academic Conference | Future of German History
22 juni 2023


© Canva

Hoe kunnen we vandaag, gezien internationale fenomenen als globalisering, klimaatverandering of de crisis van de liberale democratieën, Duitse geschiedenis schrijven? Hoe ziet de toekomst van het vakgebied eruit? Tijdens deze conferentie worden lopende onderzoeksprojecten besproken en toekomstige wegen verkend. Met een keynote door Helmut Walser Smith (Vanderbilt University, Nashville) over "The Tocquevillian Moment: When Germans became the better Historians, 1945-2000". 

 

Amsterdam German Studies Lecture | Dieter Langewiesche
8 juni 2023


© Dieter Langewiesche

Hoe oorlogen te beëindigen zijn is helaas een blijvend probleem in de geschiedenis van de mensheid. Waarom zijn sommige vredesverdragen duurzaam en andere niet? Historicus Dieter Langewiesche spreekt in het Goethe-Institut Amsterdam over Europese ervaringen van wegen uit oorlogen en de soorten oorlogen die aan deze wegen verbonden zijn. Meer informatie 

 

Workshop | Writing environmental history in time of the climate crisis
12 mei 2023


© Wiebke Pittlik/Duitslandweb

A deep sense of crisis has propelled environmental history to the forefront of contemporary historiography. The climate crisis has invigorated the public and scholarly interest in the insights and methods of environmental historians. The acclaim for the notion of 'the anthropocene' is but one example of the intertwinement of present concerns and scholarly perspectives in recent years. In this workshop, participants are invited to reflect on these questions from their own disciplinary perspective. More information 

 

Amsterdam German Studies Lecture | Frank Uekötter
11 mei 2023


© Frank Uekötter

De gloriedagen van de globalisering zijn voorbij. Na de ontnuchterende ervaringen van de afgelopen jaren is er weinig over van het geloof dat groeiende internationale uitwisseling wederzijds begrip en samenwerking bevordert. Tegelijkertijd maakt de milieucrisis het steeds belangrijker om op wereldschaal te denken. In zijn lezing schetst Frank Uekötter het concept van 'leven in een draaikolk': een nieuwe benadering van de wereldgeschiedenis die ons in staat stelt het traject van de mens en zijn omgeving in het tijdperk van de mondiale moderniteit in kaart te brengen. 

 

Workshop | Christoph Menke: A Theory of Liberation
5 april 2023


© Unsplash

In his opus magnum on liberation, Christoph Menke argues that we live in a time of failed liberations. All attempts at liberation, according to Menke, have sooner or later produced new forms of domination and thus of servitude. From this basic thesis, Menke develops a groundbreaking theory of liberation, which includes a revision of the usual ideas of freedom. Menke illustrates his theory with the Exodus narrative from the 2nd book of Moses and the story of Walter White in the television series Breaking Bad. More information on the programme

 

Graduiertenkolleg | Nuclear Histories
24 maart 2023


© Pixabay 

With the gas and oil supplies from Russia being cut-off, everywhere in Europe debates about the use of nuclear energy have picked up steam. These recent debates show the enormous political, economic, symbolic and emotional weight of nuclear matters in present-day Europe. Against this backdrop, our workshop wants to revisit the diverse and complex nuclear histories of Europe and bring together young international scholars to discuss their work. 

 

Gesprek | Europe and the technologies of 'Others'
23 maart 2023


© via SPUI25

In deze editie van de reeks "Europe and the Geopolitics of Technology" nemen Nina Klimburg-Witjes, Gianluigi Negro, Gertjan Hoetjes en Franziska Plümmer de Europese technologieregelgeving onder de loep. Zij buigen zich over dringende vragen zoals 'Wanneer gaat buitenlandse innovatie een bedreiging vormen?' en 'Wat is de relatie tussen publieke en private actoren in de technologische sector en de veiligheid en soevereiniteit van Europa, Rusland en China?'. 

 

Graduiertenkolleg | New Histories of European Integration and Europeanisation
27 januari 2023


© Pixabay

Whereas the ‘classical’ history of European integration focusses exclusively on economic and political institutions, recent scholarship has questioned the assumptions about ‘Europeanness’ of this history. The notion of European integration has undergone major conceptual shifts as a result of debates on the aspects of integration, the geographical range and the chronological starting point of European integration. In this workshop, participants are invited to reflect on these questions from their own disciplinary perspective. 

 

Amsterdam German Studies Lecture | Martin Conway
26 januari 2023


© Canva

De grote politieke verschuivingen die in de eerste twee decennia van deze eeuw in Europa hebben plaatsgevonden, hebben een wijdverbreid gevoel gecreëerd dat het tijdperk van democratische zekerheden voorbij is. Dit stelt ons voor maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Maar was er wel sprake van zulke zekerheden? in de Amsterdam German Studies Lecture op 26 januari spreekt historicus Martin Conway over de ontwikkeling van de parlementaire democratie in West-Europa na 1945. 

 

Amsterdam German Studies Lecture | Stephan Malinowski
12 januari 2023


© Manfred Thomas

In Duitsland bestaat een fel debat over de banden tussen de familie Hohenzollern en de nazi's, nadat de Hohenzollern restitutie eisten voor de Sovjet-onteigeningen van hun eigendommen na 1945. Hiervoor moet de familie bewijzen dat hun voorouders de nazi's niet substantieel steunden bij hun machtsovername. In de juridische procedures en discussies over deze kwestie zijn historici veelgevraagde experts en belangrijke getuigen geworden. Waaronder Stephan Malinowski, spreker tijdens deze Amsterdam German Studies Lecture

 

Graduiertenkolleg | Adel und Konservatismus in der Weimarer Republik
12 januari 2023


© Bundesarchiv Bild 102-14437,Tag von Potsdam, Adolf Hitler, Kronprinz Wilhelm, Wikimedia Commons 

Tijdens het Graduiertenkolleg van 12 januari 2023 gaan jonge onderzoekers met Thomas Mergel (Edinburgh) en Jacco Pekelder (Münster) in gesprek over conservatieve kringen ten tijde van de Weimarrepubliek. Hoe belangrijk waren deze conservatieven en hun politieke vertegenwoordigers, wat waren hun motieven, hoe organiseerden ze zich en hoe bepalend was hun rol bij de nazi-machtsovername in 1933? 

  

Publicatie | Peuple(s) en colère. Populismus und Streitkultur in Deutschland und Frankreich.

In 2022 is Peuple(s) en colère. Populismus und Streitkultur in Deutschland und Frankreich verschenen onder redactie van prof. dr. Nicole Colin en dr. Catherine Teissier. De interdisciplinair samengestelde bundel bevat bijdragen over de protestculturen in Duitsland en Frankrijk. Deze verschillen om historische, culturele en politieke redenen op vele vlakken van elkaar, maar tegelijkertijd zijn er vergelijkbare fenomenen zichtbaar. (© cover: Synchron Publishers)

 

 

Boekpresentatie | Dangerous Knowledge in Postwar America
20 september 2022

Tijdens deze tweede editie van de reeks The New Geopolitics of Technology presenteerden John Krige en Mario Daniels (DIA) hun boek 'Knowledge Regulation and National Security in Postwar America'. Zij schrijven over de Amerikaanse beperkingen in de export van transnationale kennis- en informatiestromen sinds 1945 en de enorme politieke relevantie in de debatten over nationale veiligheid, het buitenlandbeleid en de handelspolitiek. Met commentaar van Bastiaan van Apeldoorn. Gespreksleiding: Luiza Bialasiewicz. (© cover: The University of Chicago Press)

 

Dissertatieprijs 2022 voor Marieke Oprel 
mei 2022

Wij feliciteren historica & oud DIA-promovenda Marieke Oprel voor het ontvangen van de Dissertatieprijs 2022 van Stichting Praemium Erasmianum. Oprel kreeg de onderscheiding voor haar proefschrift waarin zij het Nederlandse naoorlogse beleid m.b.t. 'Duitse onderdanen' onderzoekt. Aan de hand van gesprekken met nabestaanden laat zij zien dat dit beleid ingrijpende gevolgen had voor Duitse Nederlanders. Het proefschrift verscheen als boek onder de titel 'Afrekenen met de vijand' (© cover: Uitgeverij Van Oorschot). 

 

Boekpresentatie | De geschiedenis van het Genootschap Nederland Duitsland
11 april 2022

Op 11 april 2022 bood Ward Bruning zijn boek 'Duitse dichters en denkers in naoorlogs Nederland, de geschiedenis van het Genootschap Nederland Duitsland, 1953-2000' aan Connie Palmen aan in Den Haag. Ward heeft eerder stage gelopen op het DIA waar hij het archief van het Genootschap heeft geïnventariseerd. Na afloop van de stage besloot hij zijn Master-scriptie bij Duitslandstudies aan de UvA te schrijven over de geschiedenis van het Genootschap. Het boekje is verkrijgbaar bij het Genootschap Nederland Duitsland. (© foto: Hanco Jürgens)


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger