Tweede week coalitiebesprekingen begonnen

Achtergrond - 14 september 2006

(8 oktober) De regeringspartijen SPD en Bündnis 90/Die Grünen zijn het tijdens de tweede week van hun coalitiebesprekingen eens geworden over de oprichting van een 'superministerie' voor Arbeid en Economie. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over het defensiebeleid meer inspanningen zullen vergen van de beide partijen.

De minister-president van Noordrijn-Westfalen, Wolfgang Clement (SPD), heeft maandag positief gereageerd op het verzoek van de beide regeringspartijen om leiding te geven aan een nieuw op te richten ministerie van Arbeid en Economie. De SPD en Bündnis 90/Die Grünen verwachten dat de samenvoeging van de twee departementen een efficiëntere aanpak van de werkloosheid mogelijk maakt. De huidige minister van Arbeid, Walter Riester (SPD), en zijn collega van Economie, de partijloze Werner Müller, keren niet terug in een nieuwe regering.

De komende dagen wordt onderhandeld over de plannen van de Hartz-commissie voor een hervorming van de arbeidsmarkt. Bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft voor de verkiezingen herhaaldelijk verklaard de voorstellen van de commissie na een verkiezingszege direct te willen doorvoeren. De plannen voorzien onder andere in een vereenvoudiging van het proces van arbeidsbemiddeling en in het opzetten van uitzendbureau's.

De komende dagen zullen de SPD en Bündnis 90/Die Grünen enkele obstakels moeten overwinnen om overeenstemming te bereiken over het te voeren defensiebeleid. Het streven van de Groenen naar afschaffing van de dienstplicht en de invoering van een beroepsleger, is op een veto van de SPD gestuit. Daarnaast verschillen de partijen van mening over de voorwaarden voor de inzet van Duitse militairen buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek. De SPD wil dat de regering meer bevoegdheden krijgt voor het uitzenden van soldaten. De Groenen willen daarentegen vasthouden aan de huidige wetgeving, die bepaalt dat de uitzending van Duitse troepen pas geoorloofd is nadat een meerderheid van de Bondsdag zich daarvoor heeft uitgesproken.

De SPD en Bündnis 90/Die Grünen zijn het wel eens geworden over een verhoging van het budget voor ontwikkelingshulp. Dat zal tot 2006 worden verhoogd naar 0,33 procent van het bruto sociaal product. Nu is dat nog 0,27 procent. De Verenigde Naties verlangen van industriestaten een budget van 0,7 procent van het bruto sociaal product.

De partijen streven ernaar voor het weekend van 19/20 oktober een regeerakkoord te hebben bereikt. Zij hebben namelijk beiden een partijdag gepland tijdens dat weekend. Daar hopen zij de goedkeuring van hun achterban te krijgen voor het akkoord, zodat de nieuwe regering op maandag 21 oktober aan de slag kan gaan.

Mark Schenkel is student Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en volgt als stagiair bij het Duitslandweb de Bondsdagverkiezingen.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger