Gezondheidszorg

Achtergrond - 14 september 2006

Gezondheidszorg speelt tijdens de Duitse verkiezingen niet zo'n prominente rol als eerder dit jaar tijdens de Nederlandse. Dit is een gevolg van het feit dat de Duitse gezondheidszorg niet kampt met acute problemen zoals wachtlijsten in ziekenhuizen en overvolle praktijken van huisartsen. Vergeleken met de inwoners van de meeste andere Europese landen staat de Duitsers een overvloed aan artsen en ziekenhuisbedden ter beschikking: de Duitse ziekenhuisbedden hebben een bezettingsgraad van ongeveer tachtig procent. Ondanks het feit dat er al jarenlang een wet van kracht is die bepaalt hoeveel nieuwe artsen zich maximaal in een gemeente mogen vestigen, blijft het aanbod van medische diensten ruim voldoende. De capaciteit van de zorgsector behoedt Duitsland weliswaar voor problemen die op korte termijn om een oplossing schreeuwen, maar veroorzaakt tegelijkertijd hoge kosten die, zeker met het oog op het stijgende financieringstekort, onbeheersbaar dreigen te worden.

  Bündnis 90/Die Grünen wil de ziekenfondsverzekering op lange termijn uitbouwen tot een Bürgerversicherung, een uniforme zorgverzekering voor iedereen die in Duitsland woont en waarvan de premie afhankelijk wordt gemaakt van de hoogte van het inkomen. Er moet een instituut worden opgericht dat de kwaliteit van het aanbod van de zorgverlenende instanties controleert. De Positivliste moet alsnog in werking treden.

CDU/CSU

De SPD streeft naar een inkomensonafhankelijke beschikbaarheid van diensten in de gezondheidszorg. Het aanbod van het ziekenfonds mag niet worden verdeeld in een basispakket en een keuzepakket. De grens van het bruto jaarinkomen, waarboven men zich particulier mag verzekeren, moet worden verhoogd van 40.500 euro naar 54.000 euro. Er moet een instituut worden opgericht dat richtlijnen voor de zorgsector vaststelt en het dienstenaanbod van het ziekenfonds controleert. De zorgverzekeraars en de zorgverlenende instanties moeten behalve collectieve ook afzonderlijke overeenkomsten kunnen sluiten. Ziektepreventie moet meer aandacht krijgen, onder andere door programma's tegen borstkanker en tegen roken.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger