Het antwoord van de politiek
Hoe gaan we de vergrijzing te lijf?

Achtergrond - 1 februari 2004

Globaal gesteld zijn er twee methodes om de dreigende, negatieve gevolgen van de vergrijzing en de bevolkingsafname tegen te gaan. Ten eerste kan getracht worden de vergrijzing als zodanig te bestrijden. Zonder vergrijzing uiteraard geen gevolgen van vergrijzing. Dat betekent dat de huidige leeftijdsopbouw en het huidige inwonertal in stand zouden moeten worden gehouden. Daartoe kan de politiek twee dingen doen: zij kan het geboortecijfer doen stijgen door het krijgen van kinderen te stimuleren (bevolkingspolitiek), en zij kan immigratie stimuleren.

Ten tweede kan de politiek maatregelen nemen die zijn gericht op het tegengaan van de gevolgen van de vergrijzing. Daarbij moet vooral worden gedacht aan de dreigende, financiële tekorten in het pensioensysteem. Ook dit kan op twee manieren gebeuren: door een hervorming van het pensioenstelsel en door middel van arbeidsimmigratie.

Lees verder: Bevolkingspolitiek

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger