Sterft de Duitser uit?
Demografische feiten

Achtergrond - 1 november 2003

De levensverwachting in Duitsland stijgt. Met andere woorden, de inwoners van de Bondsrepubliek worden gemiddeld steeds ouder. De huidige inwoners van Duitsland zullen gemiddeld dertig jaar langer leven dan hun landgenoten honderd jaar geleden. Dit is een gevolg van de medische vooruitgang en de toegenomen sociale zekerheid. Een jongen die in 2003 in Duitsland is geboren, wordt naar schatting gemiddeld 75,1 jaar oud, en zijn zusje 81,1 jaar. In 2050 zal dat respectievelijk 80 en 85 jaar zijn. Dat heeft de enquête-commissie 'Demographischer Wandel', in 2001 door de Bondsdag geïnstalleerd, voorspeld in haar eindrapport uit 2002. Op dit moment telt Duitsland bijna 10 duizend mensen die 100 jaar of ouder zijn; in 2050 zal dat aantal tot 114.000 zijn gestegen. Kortom, in 2050 zullen ouderen niet alleen een groter deel van de Duitse bevolking uitmaken dan ooit tevoren, deze ouderen zullen gemiddeld genomen ook steeds langer leven.

Minder kinderen

De relatieve toename van het percentage ouderen wordt verder versterkt door het feit dat de inwoners van Duitsland steeds minder kinderen krijgen. Het vruchtbaarheidscijfer, het gemiddeld aantal levendgeboren kinderen dat een vrouw gedurende haar leven krijgt, bedraagt in Duitsland momenteel 1,4. Op het hoogtepunt, in 1964, bedroeg dit cijfer 2,54. Sinds het begin van de jaren zeventig is echter sprake van een daling van het vruchtbaarheidscijfer. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van de anticonceptiepil en de gewijzigde moraal ten opzichte van seks en het krijgen van kinderen. Hoewel deze daling de komende decennia vermoedelijk niet doorzet, slaat zij evenmin om in een stijging. Volgens prognoses zal het vruchtbaarheidscijfer in Duitsland in 2050 nog steeds ongeveer 1,4 bedragen. Omdat de bevolking echter zal afnemen, zullen er per saldo minder kinderen ter wereld komen.

Reacties

Renier de Ceuninck van Capelle - 13 december 2014 20:57

De bevolking van Duitsland zal binnen een paar jaar weer gaan stijgen !
Niet omdat de Duitsers zelf meer kinderen krijgen , maar omdat er veel vluchtelingen naar Europa komen !
Met name op het platte land maar ook in de steden zal dit tot spanningen leiden.
De landbouw word nog gedomineerd door Duitsers zelf in op het platte land.
Dit zal snel veranderen.
Over 100 jaar zal de bevolking van Duitsland er heel anders uit zien.
Veel mensen zijn op zoek naar een beter leven.

Reageer
Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger