Union (CDU/CSU)

Achtergrond - 1 november 2005

Verkiezingsprogramma
De CDU wil de rood-groene regering aflossen met een hervormingsprogramma dat verder gaat dan dat van de huidige regering. De christen-democraten willen net als de regering vasthouden aan de hervormingswetten Hartz IV, maar anders dan de regering-Schröder willen zij bijvoorbeeld het ontslagrecht verder versoepelen ten gunste van werkgevers. Ook wil de CDU de bedrijfsbelasting beëindigen. Op belastingterrein streeft de partij op termijn naar een systeem met heffingspercentages voor de inkomstenbelasting tussen de 12 en 39 procent. Hiernaast is de partij van plan om de BTW te verhogen van 16 naar 18 procent.

Tevens wil de CDU het bestaande omslagstelsel voor de pensioenfinanciering loslaten ten gunste van meer eigen verantwoordelijkheid. De pensioengerechtigde leeftijd moet worden verhoogd van 65 naar 67 jaar. Ook wil de partij een rem zetten op immigratie voor de Duitse arbeidsmarkt, zoals gestimuleerd door rood-groen. De verwachte tekorten aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing moeten worden opgevangen door het stimuleren van het geboortecijfer, bijvoorbeeld door gezinnen financiële voordelen in het vooruitzicht te stellen. Op terrein van de buitenlandpolitiek is de CDU tegenstander van volledige toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Verder dan een 'geprivilegieerd partnerschap' wil de partij niet gaan. De betrekkingen met Frankrijk en de VS wil de CDU de komende jaren in evenwicht houden.

De binnenlandse veiligheid wil de partij vergroten door een anti-terreur-databank op te richten en door gebruik van DNA-analyse te bevorderen.

Peilingen

De CDU staat onder leiding van Angela Merkel. De uit de DDR afkomstige voormalige natuurwetenschapper, die binnen de partij werd gelanceerd door oud-kanselier Helmut Kohl, heeft de afgelopen maanden duidelijk aan populariteit gewonnen. Eind juni kon zij nog op meer sympathie rekenen dan kanselier Schröder, maar die voorsprong in de peilingen lijkt zij de weken daarna langzaam kwijt te zijn geraakt.

Merkel wordt bijgestaan door Edmund Stoiber, de CSU-voorzitter die in 2002 op een haar na het kanseliersschap misliep en na veel interne druk nu heeft afgezien van claims op het lijsttrekkerschap. Merkels partij kan volgens verschillende peilingen op 40 tot 45 procent van de stemmen rekenen. Voor een meerderheid is zij waarschijnlijk aangewezen op de rechts-liberale FDP

Lees meer over de achtergrond van CDU en CSU in het naslagwerk

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger