De geloofwaardigheid van de politiek
Discussie over de verstoorde relatie tussen politici en kiezers

Achtergrond - 18 oktober 2005

(18 oktober 2005) Hoe kunnen politici het vertrouwen van de burger herwinnen? Over deze vraag spraken Duitse en Nederlandse jongeren, deskundigen en politici tijdens de achtste Duits-Nederlandse Conferentie. In een openhartige atmosfeer wisselden deze groepen hun ideeën uit, waarbij nationaliteit vaak nauwelijks een rol bleek te spelen.

Over mogelijke uitwegen uit de malaise werd ook gesproken. Het bleek echter makkelijker over de problemen dan over nieuwe oplossingen na te denken. Wel zag men de nieuwe media als een belangrijk nieuw instrument om de uitwisseling tussen politici en burgers te versterken. Jongere leden van de Provinciale Staten vertelden dat door e-mail, websites en webenquêtes politici beter dan voorheen in contact kunnen komen met hun achterban. Politici krijgen het daardoor echter niet makkelijker, zo kwam naar voren. De kiezer moet toch vooral weten wat de politicus voor hem kan betekenen. “U kunt mij altijd mailen”, kondigde Van Winsen aan. “Waarom zou ik u mailen? Ik ken u niet eens!” merkte één van de studenten schamper op. De Duitse politicus Peter Altmaier (CDU) viel hem bij: ,,Als je geen vertrouwen hebt, helpt ook een e-mailadres niet.”

Hoewel alle aanwezige politici wel graag een openhartigere uitwisseling met ‘de burger’ zouden willen, stoot men snel aan zijn grenzen, stelde Altmaier: “Je moet zo strijdbaar en authentiek mogelijk zijn, maar de partij mag daarbij geen schade lijden.” Staf Depla was het met hem eens: “Een fractie kan niet met dertig monden spreken, de mening van de partij moet duidelijk blijven. Je kunt hoogstens eerlijk zijn over compromissen die gesloten worden.” Bovendien is het moeilijk goed te communiceren in het huidige, haastige medialandschap en zijn veel mensen nauwelijks in nationale politiek geïnteresseerd, merkte CDA-Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma op. ,,We hebben de verplichting zo goed mogelijk te communiceren, maar tegelijkertijd hebben we daar te weinig mogelijkheden voor,” concludeerde Altmaier.

Opvallend genoeg waren op sommige momenten Duitse en Nederlandse deelnemers nauwelijks te onderscheiden. Praktisch bleek dat uit het feit dat veel deelnemers in hun betogen Duits en Nederlands voortdurend afwisselden, zeker niet tot vreugde van de aanwezige tolken. Veel deelnemers waren meer in het algemeen positief verrast door het gemak waarmee gediscussieerd kon worden. De problemen in beide landen leken in de discussie nauwelijks te verschillen, wat zeker ook te wijten was aan de algemene termen waarin gediscussieerd werd. Pasklare oplossingen om het vertrouwen in de politiek te herstellen hebben de deelnemers dan ook niet gevonden, maar de uitwisseling van analyse en mogelijke oplossingen kreeg wel een positieve impuls.

Peter van Dam studeert moderne Duitse en Nederlandse geschiedenis en is werkzaam aan het Duitsland Instituut Amsterdam.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger