Dr. Hanco Jürgens
Wetenschappelijk Medewerker

Dr. Hanco Jürgens © Rebke Klokke
Hanco Jürgens
Duitsland Instituut Amsterdam
Oude Hoogstraat 24
1012 CE Amsterdam

Postadres
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam
h.j.jurgens@uva.nl
+31(0)20 - 5253700

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij is coördinator van het Graduiertenkolleg van het DIA en coördinator van de master Duitslandstudies aan de UvA. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht, doceerde aan de Universiteit Utrecht (als student-assistent), de Hogeschool Domstad, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen (geschiedenis en honours programma) en de Universiteit van Amsterdam. Hij was Nuffic stipendiaat aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz en Joost-van-den-Vondel Reisestipendiat in Hamburg. Jürgens was programmamedewerker van de interfacultaire werkgroep Wetenschap en Samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is fellow van het Montesquieu Instituut. Hij heeft diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten uitgevoerd, zoals het project De Europeanisering van het Rijnland, Nederland en Duitsland in transnationaal perspectief van het Montesquieu Instituut. Jürgens houdt zich bezig met de moderne geschiedenis van Duitsland in Europees perspectief. In 2014 publiceerde hij Na de val, Nederland na 1989. Het Historisch Nieuwsblad schreef over dit boek: “een prachtige studie, die de lezer op een andere manier naar het recente verleden laat kijken.”

Hanco Jürgens is regelmatig te gast in radiouitzendingen. Zie hier een selectie van actuele optredens:

14 mei 2017: Met het oog op Morgen over de deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen

23 februari 2017: EenVandaag - Is Martin Schulz de redder van de SPD?

20 december 2016: Opinieartikel NRC: Ook in crisittijd beheersen Duitsers hun impulsen

19 december 2016: Nieuwsuur over de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn

 

2015

 • ‘Crisis of nieuwe dynamiek? Europese cultuur na de Koude oorlog in perspectief’, in: Patty Bange en Jac Geurts (red.), Onbegrensd perspectief, Cultuurhistorische verkenningen (Amersfoort 2015), 214-228

2014               

 • ‘Alles of niets. Oswald Spenglers strijd tegen de vormeloosheid’, in: Frits Boterman, Arnold Labrie, Willem Melching (red.), Na de catastrofe. De Eerste Wereldoorlog en de zoektocht naar een nieuw Europa (Amsterdam 2014), 131-146.
 • ‘Auf der Suche nach neue Orientierung’, Berliner Republik, 2 (2014), 41-43.

 

2013               

 • ‘De geschiedenis van de Nederlandse grens, vanzelfsprekend en betwist’, in: Mark Eker en Henk van Houtum (red.), Grensland, Borderland, Atlas, essays en ontwerp, Geschiedenis en toekomst van het grenslandschap (Wageningen 2013), 92-119
 • ‘The history of the Dutch border, Self-evident and contested’, in idem, 120-137.
 • ‘Getemde leeuw of sluwe vos? Angela Merkels politieke retoriek en strategie in het licht van de kredietcrisis’, Internationale Spectator, 67, 9 (September 2013), 23-28
 • ‘The Quest for a Vision for Europe: Lessons to be learned from Dutch and German debates on the Future Democracy of European Union’, Montesquieu Paper 6 (Den Haag 2013)
 •  ‘Ayatollahs tegen het establishment: de miraculeuze metamorfoses van Historisch Nieuwsblad’, recensie van Rob Hartmans, Niet gehinderd door schroomvalligheid, Opkomst en bloei van Historisch Nieuwsblad’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 445-446.
 •  ‘Van typisch Duits tot stinknormaal, recensie van Georgi Verbeeck, Een geschiedenis van Duitsland. Sporen en dwaalsporen van een natie’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 126, maart 2013, 110-111

 

2012               

 • ‘Identity loss; identity regained? Recent transitions of the Dutch and German social welfare states in a European perspective’, Montesquieu Paper 4 (Den Haag 2012)
 •  ‘Deviating paths, converging policies; Dutch and German Constitutions within an ever-changing European Union’, Montesquieu Paper 5 (Den Haag 2012)

 

2011               

 • ‘How to study the history of Change: The Enlightenment and the Sixties’, De Achttiende Eeuw, 43, 1 (2011)
 • ‘Soziale Marktwirtschaft, Modell Deutschland und Poldermodell, wirtschaftspolitische Leitbilder als Merkmale nationaler Identität und Europäisierung’, Eurostudia, vol 7:1-2 (2011), 105-118

 

2010               

 • 'Habermas for Historians, Four approaches to his work', Forschungsberichte aus dem Duitsland Instituut Amsterdam, 5 (2009), 158-170
 • ‘Het gaat juist heel goed met Nederland’, NRC Handelsblad, 11-9

 

2009               

 • ‘Angela Merkel, Continuïteit en vertrouwen’, in: Frits Boterman en Willem Melching, Het Wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (Amsterdam 2009), 297-308
 • ‘Belang Duitse verkiezingen onderschat’, Reformatorisch Dagblad, 23-9.
 • ‘Einleitung, „1968“ als transnationale Kulturrevolution’ (H. Jürgens, J. Pekelder en F. Bretschneider), in: Hanco Jürgens, Jacco Pekelder, Falk Bretschneider en Klaus Bachmann (red.), Eine Welt zu gewinnen – Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa (Leipzig 2009), 7-19
 • ‘Waar is Schills hoofd gebleven? Nederlands-Duitse culturele uitwisseling in de lange achttiende eeuw’, Hanco Jürgens en Inger Leemans, De Achttiende Eeuw, 1, (2008), 1-12

 

2008               

 • ‘Pietistische, orthodoxe und aufgeklärte Ansichten zur Mission im 18. Jahr-hundert’, in: Michael Mann (red.), Aufgeklärter Geist und evangelische Mis-sionen in Indien, Eine Dankesschrift für Hans-Georg Wieck (Heidelberg 2008)
 • ‘De rand van Nederland: grensvorming, -verlegging en -verandering in historisch perspectief’, i.s.m. Sandrino Smeets, in: Mark Eker, Henk van Houtum en Martine van Kampen (red.), Grenslandschap, ontwerpend onderzoek naar het landschap in de invloedssfeer van de Nederlandse grens (Amsterdam 2008), 48-57.

 

2007               

 • ‘Contesting Enlightenment Contested, Some Questions and Remarks for Jonathan Israel’, De Achttiende Eeuw, 1 (2007), 50-58, debat, zie ook zijn repliek: Jonathan Israel, ‘Replying to Hanco Jürgens’, ibidem, 59-69
 • ‘De opstanding van de adel in de contemporaine geschiedschrijving’, naar aanleiding van het verschijnen van Ursula den Tex, Anna, baronesse Bentinck, 1902-1989, Een vrouw van stand, in: Nieuwste Tijd, 15, 75-79        

 

2006               

 • ‘Kom voor de dag met je idealen! Een antwoord op J.J. Vis’, Idee, december 2006, 57-58
 • ‘On the Crossroads: Pietist, Orthodox and Enlightened Views on Mission in the Eighteenth Century’, in: Andreas Gross, Y. Vincent Kumarados en Heike Liebau (red.), Halle and the Beginning of Protestant Christianity in India I (Halle 2006), 7-36 (openingsartikel van driedelige band)
 • ‘German Indologists Avant la Lettre, Changing Horizons of the Halle Missio-naries in Southern India’, in: Andreas Gross, Y. Vincent Kumarados en Heike Liebau (red.), Halle and the Beginning of Protestant Christianity in India III (Halle 2006), 1047-1091
 •  ‘Forschungen zu Sprache und Religion’, in: Heike Liebau (red.), Geliebtes Europa - Ostindische Welt. 300 Jahre interkultureller Dialog im Spiegel der Dänisch-Halleschen Mission (Halle 2006), 121-135

 

2005                           

 • Karl Haushofer, An English Translation of Major General Karl Ernst Haushofer’s Geopolitics of the Pacific Ocean and Studies in the Relationship Between Geography and History, Ernst Brehm (vert.), Lewis Tambs (intr.), (Lewiston 2002), zie: http://www.h-net.or/reviews/showrev.cgi?path=120211126891591

 

2004                           

 • Waan en Hart van de wetenschap. Over het onderwijs in de vormende waarde van wetenschap, Rapporten Wetenschap & Samenleving, 2004-6
 • ‘Van Gods akker tot spiegel der natuur. Veranderende percepties van de Indiase natuur in berichten van Duitse zendelingen (1750-1810)’, De Achttiende Eeuw, 36 (2004), 2
 •  ‘Aan alle liefhebbers van achttiende-eeuwse kunst en architectuur’, Kunstlicht, jg. 25, no. 4, 4-7 (samen met  Joris van Eijnatten)
 • ‘German Indology avant la lettre: The Experiences of the Halle Missionaries in Southern India 1750-1810’, in: Damodar SarDesai, Peter Park en Douglas McGetchin (red.), Sanskrit and Orientalism: Indology and Comparative Linguistics in Germany, 1750-1958 (Manohar, New Delhi), 41-82

 

2003               

 • ‘Welke Verlichting? Tijdaanduidingen en plaatsbepalingen van een begrip’, De Achttiende Eeuw, 35 (2003), 1, 28-53

 

2001

 • ‘Een schitterend relatiegeschenk’, bespreking van: Yme Kuiper en Kees Thomassen, Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Franeker, 2001), Tijdschrift voor Geschiedenis, 114, 2001, 613-614
 • ‘Onttovering als leermoment: vergezichten van Jürgen Osterhammel’, bespreking van: Jürgen Osterhammel,  Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert (München, 1998), Tijdschrift voor Geschiedenis, 114, 287-290

 

1999                          

 • ‘Reizen en lijden, over de zin en onzin van uithuizigheid’, In’t schip, tijdschrift voor verdwaalde expeditieleden en ontspoorde dromers 1, voorjaar, 9-13

 

1998                           

 • ‘Een intellectueel in de politiek?’, bespreking van: Ad Maas, Gerard Marlet en
  Rutger Zwart, Het brein van Bolkestein (Nijmegen 1998), Tijdschrift voor Geschiedenis, 111, 160

 

1997                           

 • ‘De waarheid als gebod, Historici en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid’, Historisch Nieuwsblad, oktober, 22-25, n.a.v. congres Huizinga Instituut, geschreven samen met Erika Kuijpers

 

1996                           

 • Bespreking van: Wieland Hintzsche en Thomas Nickol (red.), Die große Nordische Expedition, Georg Wilhelm Steller (1709-1746), ein Lutheraner erforscht Sibirien und Alaska, eine Ausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Gotha, 1996), Grand Tour, Reizen in de tijd, november, 39
 • ‘Hans Ulrich Wehler neemt afscheid’, Historisch Nieuwsblad, december, 10,  portret n.a.v. emeritaat Wehler
 • ‘Klad in de kunst is crisis van bobo’s’, NRC Handelsblad, 10 juli, tweede aflevering in een serie van jonge auteurs op de opiniepagina, getiteld ‘na 1966’, over wat er mis is in Nederland.

 

1995                           

 • ‘Protestgeneratie was in de jaren zestig al op leeftijd’, de Volkskrant, Forum, 18 november, essay n.a.v. publicaties van H. Righart en J.C. Kennedy over de jaren zestig
 • ‘Onze generatie heeft geen tijd om laconiek te zijn’, de Volkskrant, Forum, 22 april 1995
 • ‘Bastiaan Bommeljé en Jo Tollebeek: ‘Een land krijgt de historici die het verdient’’, Historisch Nieuwsblad, november, 28-29, spraakmakend kritisch interview met twee relatief jonge historici over het vak
 • ‘Een rommelige rechtszitting is ideaal, dan weet ik wat er in de mensen omgaat’, Utrechts Universiteitsblad, 9 november, interview met rechts-socioloog, prof.dr. Freek Brijnsma, n.a.v. oratie

 

1994                           

 • ‘Ido Abram over de Joodse identiteit en de keerzijde van het herdenken: Onderdrukking is slechts een partje in de cirkel’, Historisch Nieuwsblad, december, 17-19
 •  ‘‘Er zijn geen intellectuelen, alleen universitaire ambtenaren’: over de rol van de ‘denker’ in de samenleving’, Utrechts Universiteitsblad, 27 oktober
 • ‘De historie van de natuurwetenschappen herzien’, VU Magazine, sept., 36-39

 

1991                           

 • ‘Jürgen Kocka en de eenwording van de Duitse wetenschap’, De Groene Amsterdammer, 14 augustus, interview i.s.m. drie andere auteurs.
 •  ‘In gesprek met Jürgen Kocka’, in: Friso Wielenga (red.), Politieke cultuur, nationale identiteit en democratie in Duitsland (i.v.m. congres van de ‘Vereniging voor de geschiedenis van de twintigste eeuw’), 21 juni

 

n.b. De afgelopen jaren heb ik als wetenschappelijk medewerker regelmatig in de Volkskrant, Trouw, het Parool en NRC Handelsblad gepubliceerd. In de jaren 1994-1998 schreef ik als freelance journalist regelmatig voor het Utrechts Universiteitsblad, het Historisch Nieuwsblad, VU-Magazine, later Wetenschap, Cultuur en Samenleving en Grand Tour. Hier is slechts een kleine selectie van artikelen opgenomen.

 

 

2014               

Na de val, Nederland na 1989, Uitgeverij Vantilt, 209 pagina’s

2014               

Roeping India, Religie, Verlichting en koloniale expansie in Duitse zendingsberichten uit de achttiende eeuw (Nijmegen, 2014)

2009

Hanco Jürgens, Jacco Pekelder, Falk Bretschneider en Klaus Bachmann (red.), Eine Welt zu gewinnen – Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa (Leipzig 2009), 7-19

2008

Hanco Jürgens en Krijn Thijs (red.), Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam 4 (2008), Themenheft Deutsche Neuanfänge nach 1945

2008

Hanco Jürgens en Inger Leemans (red.), Ger-manie. De culturele betrekkingen in de 18e eeuw, Themanummer De Achttiende Eeuw 20 (2008).

1994               

Ontdekkers en on­derzoekers in de Oost, Britse reisver­halen gespiegeld, 1660-1830, Utrechtse Histori­sche Cahiers 2 (Utrecht 1994), ISBN 90-72131-25-8, 106 pagina’s

 

2015                            Bestuurslid van de Stichting ISECS 2015 (samen met Wiep van Bunge, Inger Leemans en Lex Raat), verantwoordelijk voor de organisatie van het 14th International Congress for Eighteenth Century Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, thema Opening Markets, Trade and Commerce in the Eighteenth Century

 

2014                            congres ’The making of Europe’ in Museums and Cultural Programmes, DIA

 

2013                            congres Mittler, Verflechtung, Netzwerke, Deutschland und die Niederlande im 20. Jahrhundert, DIA / Arbeitskreises deutsch-niederländische Geschichte

 

2012                            Workshop New Political History and the European Union, ism Remieg Aerts en Wim van Meurs, DIA / politieke geschiedenis Radboud Universiteit, Montesquieu Instituut


2012                            congres Centre and Periphery in the Enlightenment, Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Werkgroep 18e Eeuw

 

2011                            congres Constitutional Perspectives on European Integration: Germany and the Netherlands, DIA i.s.m. het Montesquieu Instituut Maastricht

 

2010                            congres Enlightenment? Ideas, Circles, Transfers, Practices, Attitudes, Werkgroep 18e Eeuw i.s.m. Universiteit Gent, Gent


 

2010                            Symposium Na de verkiezingen. Hoe verder? Over kabinetsformaties in Nederland en Duitsland (ism het Montesquieu Instituut)

 

2009                            Manifestatie Markt en Moraal in de Beurs van Berlage, de vergaderzaal van de Eerste Kamer en de Nieuwe Kerk in Den Haag met toonaangevende politici en wetenschappers uit Nederland en Duitsland

 

2008                            Congres In Search of the European Public, DIA

 

2007                            Programmamaker/gespreksleider bij lezingenreeks over de geschiedenis van de 18e eeuw, Rijksmuseum Twenthe, Enschede

 

2007                Congres ‘Ger-mania? Cultural Relations between the Netherlands and the German States in the Eighteenth Century’, Werkgroep 18e Eeuw in het Rijksmuseum Twenthe, Enschede, samen met Inger Leemans

 

2006                            Debatleider tijdens het afscheidssymposium voor prof.dr. André Hanou: ‘Verlichting NU’, opleiding Nederlands, Radboud Universiteit Nijmegen

 

2003                coördinator van de sessie “Mission and Globalisation: The Impact of European Christian Mission on Enlightenment Thought”, elfde International Congress on the Enlightenment van de International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS), ‘The Global Eighteenth Century’, University of California, Los Angeles (UCLA)

 

9-4 '15 Het verraad van Benschop. Speech bij de presentatie van het boek door Bram de Graaf over de inval van de Duitsers in het dorp Benschop in september 1944. De razzia leidde tot een schietpartij met slachtoffers aan beide zijden. Eén vraag houdt allen bezig: wie of wat verraadde Benschop? Lees hier de speech.

6-6 ’14             The Social Market Economy and the Poldermodel: National competences, transnational debates and European responsibilities, History, Memory and European identity, Conference of the History of European Integration Research Society, University of Maastricht.

 

26-9 ’13           Van tegenbeeld tot evenbeeld, Nederland, Duitsland en de EU, tweetalig congres Mittler, Verflechtung, Netzwerke, Deutschland und die Niederlande im 20. Jahrhundert, DIA / Arbeitskreises deutsch-niederländische Geschichte

 

3-6 2013          The German Social Market Economy and the European Sovereign Debt Crisis, NiCE & DisCon Research Seminars, Radboud Universiteit Nijmegen

 

14-12 ’12                     ‘The Europeanisation of natiotional political cultures’, paper, New Political History and the European Union, DIA, politieke geschiedenis Radboud Universiteit, Montesquieu Instituut, Nijmegen

 

28-11 ’12         ‘Europa in den Medien und europäische Öffentlichkeitsarbeit’, Deutsch-Niederländisches Forum 2012, thema: Die Zukunft Europas und unsere Zukunft in Europa, Auswärtiges Amt, Berlin

 

26-4 ’12           ‘The German model: From sick patient to the leading political economy of Europe’, Club of Amsterdam, Kamer van Koophandel, Amsterdam

 

21-1 ’12           ‘From Heathen to Hindus: Europe, India, and the Enlightenment’, congres Centre and Periphery in the Enlightenment, Rijksuniversiteit Groningen.

 

18-3 ’11           ‘Health Care, Neology, and Natural History: Three Missionary Interests in Medicine in the Late Enlightenment, 1750-1810’, Workshop Mission, Science and Medicine in Colonial South Asia: Situating the Tranquebar Mission(s) in the field, European University Institute, Department of History & Civilization, Florence

 

9-2 ’11             ‘German Missionaries in India: Colonial Knowledge and the Enlightenment’, Global History and Culture Centre, University of Warwick

 

7-2 ’11             ‘Colonial Knowledge and the Enlightenment’, lezing in de wekelijkse lezingenreeks Enlightenment Workshop, Voltaire Foundation, Oxford.

 

12-11 ’10         ‘How originally Pietist German missionaries in India became part of a moderate Enlightened literary culture’, Workshop Tage der Deutsch-Indischen Begegnung, Palm leaves, books and internet in India mutual displacement or co-existence, Franckesche Stiftungen Halle an der Saale / Zentrum Moderner Orient, Berlin

 

8-6 2010          Enlightenment between Prussia and India: Faith, Knowledge and Company networks of German missionaries in Tamil Nadu, 1750-1810, workshop, Europe and the Colonial Knowledge 1500-1850, Zentrum für Vergleichende Europäische Studien ZEUS, Universität zu Köln

 

22-1 2010        ‘How to Study the History of Change? The Enlightenment compared with the Sixties’, tweedaags congres Enlightenment? Ideas, Circles, Transfers, Practices, Attitudes, Werkgroep 18e Eeuw i.s.m. Universiteit Gent, Gent

 

6-1 2010          ‘Sozialwirtschaftliche Modelle und transnationale Identitäten am Beispiel Deutschlands und der Niederlande’; DAAD-congres Deutschland und Europa: Grenzen und Grenzgänge(r), WZB, Berlijn

 

10 dec. 2008   keynote “Hoe ver is Duitsland? Cultural exchange, Kulturtransfer en Canonisering”, Culture & Values workshop “De (verre) buren in de Nederlandse canon: geïnstitutionaliseerde vormen van culturele betrekkingen”, Vrije Universiteit, Oost Indisch Huis.  

 

21 aug. 2007   ‘Stijl, academische vorming en engagement: vormende waarden in wetenschappelijke disciplines’, workshop Stijl & Habitus, disciplinespecifieke vormende waarden in het academisch onderwijs, Wetenschap en Samenleving, Nijmegen

27 jan. 2007    ‘Closing Statements’, congres: ‘Ger-mania? Cultural Relations between the Netherlands and the German states in the Eighteenth Century’, Werkgroep 18e Eeuw in het Rijksmuseum Twenthe, Enschede

 

1 sept. 2006     ‘Die Halleschen Missionare als Wissensvermittler: Sprache, Vernetzung und interkultureller Austausch in Südindien’, internationaal congres: Missionsgeschichte als Wissenschaftsgeschichte, Franckesche Stiftungen, Halle an der Saale  

 

okt. 2005         ‘Welke Verlichting?’, Filosofie Café over geloof en Verlichting, met Ger Groot en Machiel Karskens, Lux i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen

 

27 mei 2004    ‘Academische vorming in wetenschappelijke disciplines’, Studiedag over academische vorming en wetenschappelijke waarden, Wetenschap en Samenleving, Radboud Universiteit Nijmegen

 

11 mei 2004    ‘Haafner's anti-colonialism and his criticism on missions: exception or part of an early modern tradition?’, workshop ter gelegenheid van de 250ste geboortedag van schrijver-reiziger Jacob Haafner, Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle an der Saale

 

18 mrt. 2004    ‘Goed/Fout? Verklaring, herinnering en historisch perspectief na de Tweede Wereldoorlog’, inleidende lezing bij de documentaire van Errol Morris, "Mr. Death, The Rise and Fall of Fred A. Leuchter jr." (1999), over een ‘Holocaust denier’, Cultuur op de Campus, Radboud Universiteit Nijmegen

 

23 jan 2004     ‘Van Gods akker tot Spiegel der natuur. Veranderend natuurbeeld in berich-ten van Duitse zendelingen over India (1750-1810)’, tweedaags symposium Natuur, Werkgroep Achttiende Eeuw, Museum Boerhaave, Leiden

 

6 aug.  2003    ‘Mission and Globalisation: The Impact of European Christian Mission on Enlightenment Thought’, elfde International Congress on the Enlightenment van de International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS), thema ‘The Global Eighteenth Century’, University of California, Los Angeles

 

31 juli 2003     ‘India as a vocation: Pietism and Enlightenment in German missionary accounts, 1750-1810’, International Seminar on the Eighteenth Century over ‘Transnational Reading: Intercultural Discourse in the Eighteenth Century’, georganiseerd door ISECS en UCLA

 

22 mei 2003    ‘Christianity meets Hinduism: Pietism and Enlightenment in German missionary accounts of India, 1750-1810’, paper gepresenteerd tijdens het 20e Sanscrit Tradition in the Modern World Seminar, University of Newcastle

 

23 mei 2003    ‘The Missionary Mind: Similarities and Differences in German Missionary Accounts of India: 1750-1810’, lezing tijdens tweedaags congres  (Re)Visioning the World: Travelling in ‘Old’and ‘New’ Empires, University of Newcastle, 23-24 mei

 

28 jan. 2001    De berichten van Duitse zendelingen over hun ervaringen in India, 1750-1810, Utrecht, werkgroep historisch interpreteren, Huizinga Instituut

 

15 apr. 2000    German Indology avant la lettre: Experiences of the Halle Missionaries in      Southern India, 1750-1810; congres The History of Indology and Comparative Philology in Germany, 1750-1958, Center for 17th- and 18th-Centu­ry Studies i.s.m. de Doshi Chair in Pre-Modern Indian History, University of California at Los Ange­les (UCLA)

 

17 dec. 1999   De ontdekkingen van het Oosten, Vrijzinnig Protestantse Kerk, Bennekom. 

 

19 nov. 1999   Indien als Berufung, deutsche Missionare und ihre Berichte, 1750-1810;       workshop Selbstzeugnis und historische Erfahrung, georganiseerd door Rudolf Dekker en Hans Medick, Arbeitsstelle für Historische Anthropolo­gie des Max-Planck-Insti­tuts für Geschichte an  der Universität Erfurt, Erfurt

 

9 okt. 1999     India bekeken door de ogen van Duitse reizigers: berichten van zendelingen,  1750-1810, afdeling Nieuwe Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

 

15 feb. 1998    Van Halle naar Tranquebar: Duitse reizigers naar India en hun berichten, 1750-1880, promovendi-weekend van het Huizinga Instituut te Barchem, coreferent: prof.dr. J.Th. Leerssen

 

3 sept. 1994     Openingslezing bij expositie : ‘Ontdekkers en onderzoekers in de Oost, Britse reisverhalen, (1600-1850).’, Universiteitsbibliotheek Utrecht

 

Voorpublicatie 'De vleugels van de adelaar'

Boeken - 15 mei 2017 - Auteur: Hanco Jürgens Voorpublicatie 'De vleugels van de adelaar'
Duitsland heeft sinds de val van de Muur enorme veranderingen ondergaan. In de DIA-bundel 'De vleugels van de adelaar' geven auteurs als Luuk van Middelaar, René Cuperus, Michèle de Waard en André Szász een actueel en handzaam overzicht van de recente Duitse geschiedenis. In deze voorpublicatie, een fragment van de inleiding, gaat Hanco Jürgens in op het Duitse buitenlandse beleid.
Lees meer

Duits kolonialisme op meer dan 1000 vierkante meter

Achtergrond - 28 december 2016 - Auteur: Hanco Jürgens Duits kolonialisme op meer dan 1000 vierkante meter
Het kolonialisme is in het publieke debat in Duitsland weer actueel, mede door de discussie over genocide in de Duitse koloniën. Het Deutsches Historisches Museum in Berlijn brengt de koloniale geschiedenis in beeld en de doorwerking ervan in het heden. Een recensie van historicus Hanco Jürgens.
Lees meer

Genscher: Schaker met een lange adem

Achtergrond - 4 april 2016 - Auteur: Hanco Jürgens Genscher: Schaker met een lange adem
Hans-Dietrich Genscher speelde als minister van Buitenlandse Zaken een nauwelijks te onderschatten rol in de internationale verhoudingen aan het einde van de Koude Oorlog. Hij was een man van de lange adem, die onnoemelijk veel kilometers aflegde om zijn buitenlandse politiek vorm te geven. Tot zijn vertrek in 1992 schaakte hij op meerdere borden tegelijk.
Lees meer

FDP verliest tweede partijprominent in korte tijd

Achtergrond - 1 april 2016 - Auteur: Hanco Jürgens FDP verliest tweede partijprominent in korte tijd
In twee weken tijd moesten de Duitse liberalen afscheid nemen van hun belangrijkste mastodonten van de afgelopen halve eeuw: Hans-Dietrich Genscher en Guido Westerwelle. Ze waren in veel opzichten elkaars tegenpolen.
Lees meer

'Richtingenstrijd kan AfD opbreken'

Achtergrond - 29 maart 2016 - Auteur: Hanco Jürgens 'Richtingenstrijd kan AfD opbreken'
De AfD zit in de helft van de Duitse deelstaatparlementen en heeft ook goede kansen om in 2017 in de Bondsdag te komen. Maar Frauke Petry is geen onbetwiste leider en de meningsverschillen binnen de partij zijn groot. Hanco Jürgens over de richtingenstrijd binnen de Alternative für Deutschland.
Lees meer

25 jaar Duitslandbeelden in Europa

Achtergrond - 7 oktober 2015 - Auteur: Hanco Jürgens 25 jaar Duitslandbeelden in Europa
Het Britse Duitslandbeeld wordt vooral bepaald door de Duitse macht in Europa, Frankrijk kijkt naar de Duitse economische dominantie en in Polen speelt de Tweede Wereldoorlog nog een belangrijke rol. Maar minstens zo interessant als de verschillen in Europese Duitslandbeelden zijn de overeenkomsten, concludeert historicus Jürgens na een internationale conferentie in Bochum.
Lees meer

'Na de val. Nederland na 1989'

Boeken - 5 november 2014 - Auteur: Hanco Jürgens 'Na de val. Nederland na 1989'
De val van de Berlijnse Muur heeft ook Nederland veranderd. In 'Na de val. Nederland na 1989' verklaart historicus Hanco Jürgens de maatschappelijke onrust in Nederland uit het moeizame aanpassingsproces van ons land aan de nieuwe internationale verhoudingen na de de revolutionaire gebeurtenissen in 1989. Een fragment:
Lees meer

Ruttes nieuwe vrienden: De Duitsers

Achtergrond - 29 april 2014 - Auteur: Hanco Jürgens Ruttes nieuwe vrienden: De Duitsers
Premier Rutte heeft zich in de Europese Raad ontwikkeld van een relatieve buitenstaander tot een centrale speler met wie rekening wordt gehouden. Internationaal gezien heeft Nederland de plaats gekregen die het graag heeft, in de driehoek tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland in. Vooral dankzij de vriendschap die Rutte met Duitsland smeedde, telt Nederland weer mee, betoogt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut in het tijdschrift Liberaal Reveil. 
Lees meer

Hoe Duitsland ons grote voorbeeld werd

Achtergrond - 24 september 2013 - Auteur: Hanco Jürgens Hoe Duitsland ons grote voorbeeld werd
In twintig jaar is ons beeld van Duitsland compleet omgeslagen. Maar Nederland is zelf ook ingrijpend veranderd, betoogt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut Amsterdam.
Lees meer

'Duitsland is ons grote voorbeeld'

Achtergrond - 15 juni 2013 - Auteur: Hanco Jürgens 'Duitsland is ons grote voorbeeld'
In twintig jaar is ons beeld van Duitsland compleet omgeslagen. Maar Nederland is zelf ook ingrijpend veranderd, schrijft Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut Amsterdam in dagblad Trouw.
Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger