Subsidiegevers

Subsidiegevers
© Kim Krijnen

In 1995 lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Duitsland Programma Hoger Onderwijs (DPHO). De doelstellingen van het ministerie van OCW zijn onder andere dat iedereen goed onderwijs volgt, dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Het Duitsland Instituut wordt sinds 1996 door het ministerie van OCW gefinancierd. Het doel is de kennis over Duitsland in Nederland te vergroten op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Binnen dit programma worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals conferenties, lezingen, seminars en congressen.

De Deutsche Akademische Austauschdienst (German Academic Exchange Service, DAAD) ondersteunt sinds oktober 2001 de wetenschappelijke activiteiten van het DIA, waaronder het Graduiertenkolleg, een onderzoeksschool voor promovendi die onderzoek doen op het gebied van Duitslandstudies. De DAAD is een samenwerkingsverband van Duitse universiteiten, hogescholen en studenten. Doelstellingen zijn het versterken van de internationalisering van het Duitse Hoger Onderwijs en het promoten van de Duitse taal en cultuur in het buitenland. De DAAD verstrekt daarnaast beurzen voor Duitse studenten in het buitenland en buitenlandse studenten in Duitsland.

Een derde belangrijke subsidiegever is de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA wil een brede en internationale academische omgeving bieden met een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij de samenleving. De universiteit verleende in 1996 samen met het ministerie van OCW de benodigde startsubsidie. Bovendien biedt de universiteit gastvrijheid aan het DIA. Het Duitsland Instituut en de UvA werken nauw samen bij de ontwikkeling en het verzorgen van het bachelor- en masteronderwijs van de opleidingen Duitse taal en cultuur en Duitslandstudies.

Daarnaast ontving het DIA in de laatste jaren ook projectsubsidie van onder meer het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Comité 4 en 5 Mei en het Nuffic. Met organisaties als het Goethe-Institut Niederlande, de DNHK en de faculteiten van verschillende Nederlandse universiteiten wordt regelmatig samengewerkt op projectbasis.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger