Belastingen

Achtergrond - 1 juli 2003

Schröder heeft enkele grote belastinghervormingen doorgevoerd, zowel voor ondernemingen als voor particulieren. Dit nieuwe stelsel pakte vooral gunstig uit voor het bedrijfsleven. De belastingopbrengsten voor de regering, broodnodig om het begrotingstekort kleiner te maken, vielen echter tegen. De Duitse regering moet, mede onder druk van de Europese Unie, haar begrotingstekort zien terug te dringen. Dit kan in feite op twee manieren: korten op de overheidsuitgaven of zorgen voor meer inkomsten. De belangrijkste manier om regeringsinkomsten te genereren, is het heffen van belastingen. Daarom is in 2002 besloten om de belastingdruk voor de bedrijven weer iets te verhogen. Dit betekent dat het bedrijfsleven in Duitsland er weer extra hoge uitgaven bij krijgt, naast de al hoge loonkosten. Hierdoor worden met name kleine bedrijven in hun voortbestaan bedreigd.

In Duitsland kan de kostwinner het inkomen fiscaal delen met de niet-verdienende partner die minder belasting hoeft te betalen. Hierdoor ligt het gemiddelde belastingtarief veel lager dan voor een alleenstaande. Op deze manier ontbreekt het aan een stimulans voor de niet-verdienende partner om ook te gaan werken. Immers, wanneer beiden een inkomen verdienen, moeten ze allebei het hoge belastingpercentage betalen. Dit belastingstelsel belemmert de groei van de arbeidsparticipatie en daarmee de economische groei.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger