Redactie bezoekt redactie
Rondleiding bij Het Parool

Achtergrond - 30 maart 2004

(30 maart 2004) De schoolkrantredactie van het MCO kreeg dinsdag 23 maart een rondleiding op de redactie van Het Parool. Alle afdelingen (bureaus) van de redactie werden bekeken en er werd goed geluisterd naar alles wat de redacteuren, verslaggevers en vormgevers te vertellen hadden.

door Donna van der Linden

Belangrijk is de wijze waarop naar de uiteindelijke krant gewerkt wordt. Verdeelt men op een eerlijke manier de taken of komen de zwaarste taken op de smalste schouders? Wat wordt er thuis gedaan, wat kan op het werk gedaan worden? Hoeveel tijd krijgen de journalisten ervoor? Geeft de hoofdredacteur een groepspunt voor het resultaat of worden de afzonderlijke bijdragen ook gewogen in een persoonlijk punt?

Uiterlijk krant
De journalist moet zich bezighouden met het uiterlijk van een krant. Hij of zij dient zich af te vragen wat er allemaal bij een krantenpagina komt kijken. De opzet van een krant geeft een aantal mogelijkheden, maar beperkt aan de andere kant ook. Er zijn kolommen te hanteren, er moeten koppen komen en er dienen illustraties gekozen te worden.

Feiten
Als de krant gevuld moet worden, zal er aandacht besteed moeten worden aan de feitelijke inhoud van de diverse artikelen en genres. Journalisten die een artikel maken over bijvoorbeeld de islam, zullen ervoor moeten zorgen dat de informatie die zij gebruiken correct is en dat moet gecontroleerd kunnen worden. Dat betekent dat journalisten zorgvuldig moeten zoeken naar de feiten die ze naar voren willen brengen.

Inhoud
Als je een krant bekijkt, blijken er heel wat verschillende soorten inhoud in te staan. We noemen die inhoudssoorten 'genres'. Een opsomming levert het volgende resultaat op: nieuwsberichten, commentaar, columns, interviews, ingezonden brieven, achtergrondinformatie, advertenties. Nieuwsberichten zijn de berichten die liefst zonder commentaar worden afgedrukt, die de feiten en niets dan de feiten weergeven. Binnen de journalistiek wordt de regel toegepast dat een nieuwsbericht moet voldoen aan de vijf W's en één H. Een bericht is goed als op al deze vragen een antwoord is geformuleerd of als je je tenminste hebt afgevraagd of een antwoord op deze W's en H te formuleren valt. De volgorde van beantwoording maakt niet uit, maar is afhankelijk van het belang van één van de antwoorden op de vijf W's. Is de persoon belangrijk of juist de datum of het waarom?

In de vetgedrukte tekst van een nieuwsbericht dienen deze vragen al beantwoord te zijn. De lezer weet dan in essentie waar het artikel over gaat.

Donna van der Linden is eindredacteur van de schoolkrant van het Montessori College Oost in Amsterdam.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger