Slachtoffers kindermisbruik krijgen 100 miljoen
Serie: Zo doen ze dat in Duitsland

Achtergrond - 1 december 2011

Een fonds met 100 miljoen euro voor hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik en de verhoging van de verjaringstermijn voor schadevergoedingen naar 30 jaar. Dat zijn de adviezen van het Duitse Ronde Tafel Overleg Kindermisbruik dat in maart 2010 werd ingesteld. Volgens critici is het niet genoeg.

Slachtoffers kindermisbruik krijgen 100 miljoen
© dpa/picture-alliance
De ministers Schröder (Gezinszaken), Schavan (Onderwijs) en Leutheusser-Schnarrenberger (Jusititie) presenteren het eindrapport van de Ronde Tafel Kindermisbruik.

Slachtoffers van seksueel misbruik in Duitsland moeten voortaan voor therapieën of andere vormen van hulp kunnen aankloppen bij een fonds ter waarde van 100 miljoen euro. De helft van het bedrag betaalt de bondsregering, de andere helft moet van de deelstaten komen. De verjaringstermijn voor schadevergoedingen moet worden verhoogd naar 30 jaar - dat was vorig jaar nog gemiddeld 3 jaar - en de positie van slachtoffers in strafzaken moet worden versterkt. Dat kondigde minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) vandaag aan.

Het zijn de belangrijkste aanbevelingen van het Ronde Tafel Overleg Kindermisbruik. Dit werd in maart 2010 in het leven geroepen toen kort na elkaar veel misbruikgevallen, vooral in de katholieke kerk, bekend werden. Het Ronde Tafe Overleg, dat vandaag zijn eindrapport presenteerde, bestaat uit zo’n zestig leden, onder wie vertegenwoordigers van de bondsregering, van jeugdorganisaties, wetenschappers en slachtoffers.

Misbruik binnen de familie

Anders dan in Nederland wordt het onderzoek naar het kindermisbruik in Duitsland breder getrokken dan alleen het misbruik door de katholieke kerk. De officiële naam van de Ronde Tafel luidt: ‘Ronde Tafel Seksueel kindermisbruik in afhankelijkheids- en machtsverhoudingen in particuliere en publieke instellingen en binnen families’. Het fonds is daarom niet alleen bedoeld voor hulp aan slachtoffers van misbruik door de kerk, maar ook door andere instanties en zelfs voor mensen die door familieleden zijn misbruikt. Er moet nog een instantie worden opgericht die de 100 miljoen euro moet gaan verdelen, schrijft Spiegel Online.

Zo doen ze dat in Duitsland

In de serie 'Zo doen ze dat in Duitsland' laat Duitslandweb zien hoe ze in Duitsland omgaan met actuele kwesties die in Nederland ook spelen.

De Ronde Tafel stelt verder richtlijnen voor instituties voor die ervoor moeten zorgen dat politie en justitie sneller worden ingeschakeld als er een vermoeden is van misbruik. Scholen en sportverenigingen moeten gestructureerder misbruik proberen te voorkomen. “Hoe te handelen bij misbruik moet net zo helder geregeld zijn als wanneer er brand is”, aldus minister van Gezinszaken en deelnemer aan de Ronde Tafel Kristina Schröder (CDU). Vanaf volgend jaar moet een onafhankelijke commissaris controleren of de aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Smartengeld

Niet iedereen is blij met de aanbevelingen. Misbruikslachtoffers noemen de Ronde Tafel mislukt. Het rapport bevat vooral adviezen, geen concrete resultaten, aldus de voorzitter van slachtofferorganisatie NetzwerkB in Die Welt.

Ook is er geen duidelijke regeling voor smartengeld, aldus een commentaar op de website van de publieke Duitse radiozender Deutschlandradio. De kans is groot dat de uitvoering van die regeling verzandt door de verschillende competenties van centrale overheid, deelstaten en gemeentes. Bovendien hebben de deelstaten en gemeentes protest aangetekend tegen het feit dat de 100 miljoen euro in het hulpfonds ook wordt gebruikt voor slachtoffers van misbruik binnen families. Daaraan willen ze niet meebetalen.

Het oorspronkelijke idee van het fonds voor de slachtoffers, waarin kerken, sportorganisaties, overheden en andere instituties zouden bijdragen, is mislukt, constateert Deutschlandradio. Nu moeten slachtoffers voor een schadeloosstelling aankloppen bij die specifieke organisatie die hen heeft misbruikt.

Commissie-Deetman

In Nederland doet de commissie-Deetman onderzoek naar seksueel misbruik in Nederland. In een tussenrapportage begin november liet de commissie weten dat ze één herkenbaar meldpunt wil voor slachtoffers van seksueel misbruik. Bij dat meldpunt moeten slachtoffers van binnen en buiten de kerk hun klacht kwijt kunnen.

Deze zomer werd in Nederland een financiële regeling voor slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk voorgesteld door de commissie-Lindenbergh. Die voorziet in schadevergoedingen tot 25.000 euro. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt meer betaald, tot 100.000 euro. Begin november, vlak voor de tussenrapportage van de commissie-Deetman, liet de katholieke kerk weten akkoord te gaan met deze regeling.

Het eindrapport van de commissie-Deetman over het onderzoek naar misbruik van minderjarigen binnen katholieke instellingen verschijnt 16 december.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger