Duitslandweb logo Duitslandweb

‘De donkere toekomst van Europa’
Sarrazin en Scheffer in debat over integratie en immigratie

Achtergrond - 11 december 2012

Met een boek over het Duitse migratiebeleid liet Thilo Sarrazin twee jaar geleden het integratiedebat oplaaien. Paul Scheffer deed in 2000 in Nederland hetzelfde met zijn essay over de multiculturele samenleving. Beide sociaaldemocraten gingen gisteren in debat in Amsterdam.

‘De donkere toekomst van Europa’
© Duitslandweb
Sarrazin tijdens het debat met Paul Scheffer in De Balie.

“Ik heb een wat deprimerende visie op migratie”, zegt de 67-jarige Sarrazin tegen een bomvolle zaal in De Balie om zich alvast wat in te dekken. “Ik ben begonnen als econoom en heb lang als ambtenaar op het ministerie van Financiën gewerkt. Pas in een latere fase van mijn carrière werd ik politiek actief en ontwikkelde ik als amateur een interesse in geschiedenis, filosofie en demografie.” Het is een wat bescheiden introductie van de man die het meest omstreden Duitse boek van de laatste twee jaar schreef.

In zijn boek ‘Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’ (Duitsland heft zichzelf op. Hoe we ons land op het spel zetten) uitte hij harde kritiek op de immigratie van moslims. Volgens Sarrazin vormen zij vanwege hun hoge geboortecijfer en oververtegenwoordiging in criminaliteitscijfers een bedreiging voor de Europese cultuur. Zijn harde toon werd gehekeld, maar hij kreeg ook bijval omdat er over de problemen die hij benoemt te weinig zou worden gesproken. De reacties op het boek hebben hem geschokt, geeft Sarrazin in Amsterdam toe. “Maar emoties zijn niet slecht. Er gebeurt niets zonder de menselijke wil, de bron van de wil is emotie.”

Scheffer

Paul Scheffer, publicist en hoogleraar Europese Studies, zette in 2000 het Nederlandse integratiedebat op scherp met zijn essay ‘Het multiculturele drama’. Hij constateertde dat generaties allochtonen achterbleven en vond dat de daaruit voortvloeiende problemen maar aarzelend werden aangepakt. In 2007 schreef hij het boek ‘Het land van aankomst’ waarin hij zegt dat autochtonen immigranten echte gelijkheid moeten geven en dat immigranten kritischer naar zichzelf moeten kijken. Ook vindt hij dat immigranten meer hun best moeten doen om onderdeel te worden van de Nederlandse geschiedenis.

“Er zijn goede redenen om onze toekomst in donkere kleuren te schilderen”, zegt Sarrazin. Hij baseert zich vooral op geboortecijfers en de problemen onder de tweede generatie immigranten uit Afrika en het Midden- Oosten. “Zij presteren vaak slecht op school, komen veel voor in criminaliteitsstatistieken en zijn erg afhankelijk van de verzorgingsstaat.” Over immigranten uit Azië, Zuid- en Oost-Europa en christenen is Sarrazin minder negatief.

Dat het geboortecijfer onder immigranten hoger ligt dan onder autochtone inwoners ziet hij als een bedreiging, want “hoe hoger de opleiding van de ouders hoe minder kinderen ze krijgen.” Sarrazin dringt, net als Geert Wilders in Nederland, aan op betere integratie en een immigratiestop. “Dat is verstandig maar niet waarschijnlijk. Het is makkelijker om door te modderen en daarom grijpen we te laat in en doen we te weinig.”

Generaties

Paul Scheffer vindt dat Sarrazin meer rekening moet houden met de verschillen tussen generaties. De vrees voor het hoge geboortecijfer van moslims noemt hij ongegrond. “De tweede generatie krijgt al later kinderen. In 1994 kregen ze hun eerste kind op hun Paul Scheffer. Afb.: Duitslandweb.22e, in 2012 was dat pas op een leeftijd van 28. Het gemiddelde voor heel Nederland ligt weliswaar nog steeds veel hoger, bij 34.” Ook Scheffer maakt zich zorgen om de hoge werkloosheid en de afhankelijkheid van sociale voorzieningen onder de tweede generatie. Over gastarbeiders is hij genuanceerd. “Van gastarbeiders werd verwacht dat ze maar kort bleven en juist de mensen met de laagste kwalificaties werden geselecteerd. Dat er nooit is nagedacht over wat er gebeurt als ze blijven is een grote fout.”

Sarrazin en Scheffer zijn het met elkaar eens dat immigratie geen oplossing is voor een vergrijzende samenleving of een tekort aan arbeidskrachten. “Nederland heeft dan 300.000 immigranten per jaar nodig, tien keer meer dan het huidige getal. Migranten worden ook ouder, in 2050 heb je weer hetzelfde probleem”, zegt Scheffer. Op de kritiek van Scheffer op zijn betoog heeft Sarrazin niet echt een antwoord. Hij blijft hameren op geboortecijfers en zijn matige Engels verhindert een vrije uitwisseling van gedachten.

Religie

Tijdens de discussie met de zaal wordt Sarrazin gevraagd of hij immigranten niet liever op religie zou selecteren. Dat gaat hem toch te ver: “Het is niet wenselijk om op religie te selecteren, dat is niet in overeenstemming met de Europese traditie. Ik ben voor een immigratiestop voor Afrika en het Midden-Oosten.” Met dit soort boude uitspraken krijgt hij nog verrassend veel lachers op zijn hand. Het betoog van Scheffer lijkt er des te redelijker door.

Scheffer benadrukt dat we ons vooral zorgen moeten maken over de tweede generatie. “Het aantal werkloze migranten is in de geschiedenis nog nooit zo hoog geweest”. Ook moeten we migratiestromen binnen Europa niet uit het oog verliezen, omdat de kans groot is dat mensen uit Oost-Europa die nu in het westen werken daar ook willen blijven.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

Lees meer over 'Maatschappij':

Israël-kritiek is taboe in Duitsland

Israël-kritiek is taboe in Duitsland

Kritiek uiten op Israël of solidariteit tonen met Gaza is lastig in Duitsland. Wie dat wel doet, wordt al snel antisemitisme verweten, laten recente voorbeelden zien.


Lees meer

Proces tegen Reichsbürger Prinz Reuß begonnen

Proces tegen Reichsbürger Prinz Reuß begonnen

De groep rond Prinz Reuß werd in december 2022 gearresteerd en bleek uitgewerkte plannen te hebben om de regering omver te werpen.


Lees meer

Warum, wieso: fietsen Duitsers zo vaak op de stoep?

Warum, wieso: fietsen Duitsers zo vaak op de stoep?

Regels voor fietsen in Duitsland zijn een chaos. Geen wonder dat je ook fietsers op de stoep tegenkomt.


Lees meer

Rechter: Veiligheidsdienst noemt AfD terecht verdacht

Rechter: Veiligheidsdienst noemt AfD terecht verdacht

De veiligheidsdienst heeft nu meer middelen om de AfD in de gaten te houden.


Lees meer


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger