WebQuest 'Vrijheid in Europa'

WebQuest 'Vrijheid in Europa'
© DIA/Ellis van der Does
Afbeelding: Stunde Null (1945-1949)

Voor leerlingen HAVO/VWO 3 heeft het DIA de WebQuest ‘Vrijheid in Europa’ ontwikkeld. Doel van het materiaal is dat leerlingen stilstaan bij het idee van vrijheid als een verworvenheid die alles behalve vanzelfsprekend is. Het gaat expliciet in op de rol van Duitsland in dit proces.

Aan de hand van het levensverhaal van de fictieve Duitse familie Maier lopen de leerlingen door de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw. De leerlingen volgen de familie vanaf 1918, dus na de Eerste Wereldoorlog tot aan de val van de Berlijnse Muur in 1989. Tegen de achtergrond van de opkomst van het nationaalsocialisme, de Tweede Wereldoorlog, de deling van Duitsland en uiteindelijk haar hereniging volgen we de familie door de 20e eeuw heen aan de hand van gebeurtenissen die Europa bepaald hebben en uiteindelijk geleid hebben tot de vrijheid die we nu kennen.

Doelgroep

Het materiaal is gemaakt voor de vakken geschiedenis, Duits en maatschappijleer en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesse en belevingswereld van leerlingen in de derde klas. De Webquest is onder meer gebaseerd op de leertheorieën van de meervoudige intelligenties, door gebruik te maken van zoveel mogelijk verschillende bronnen en opdrachten. Uiteraard is deze WebQuest ook te gebruiken door leerlingen van leerjaar 4 of 5. Daar lijkt ons het materiaal voldoende uitdagend voor. Het materiaal kan daarnaast ook worden ingezet in projecten, bijvoorbeeld in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie (EIO).

Opbouw en opdrachten

De WebQuest is opgedeeld in acht tijdvakken. Elk tijdvak is een hoofdstuk met opdrachten over dit tijdvak. U kunt alle hoofdstukken behandelen, maar u kunt ook besluiten slechts één of twee hoofdstukken te maken. Elk hoofdstuk verloopt volgens een vaste opzet. In elk hoofdstuk wordt de familie Maier geïntroduceerd. Vervolgens zijn er zes opdrachten die bestaan uit kennis-en analysevragen en portfolio-opdrachten. In de kennis- en analysevragen moeten de leerlingen met behulp van bijgevoegde bronnen antwoorden zoeken. De portfolio-opdrachten bestaan uit creatieve- en groepsopdrachten waardoor de leerlingen zich verder verdiepen en inleven in het thema. Alle opdrachten worden ingeleid door een nieuw verhaal uit het leven van de familie Maier.

Klik hier voor de WebQuest.

Het Duitsland Instituut heeft met de WebQuest 'Vrijheid in Europa' de Europese Comeniusprijs voor bijzondere multimediaprojecten gewonnen.

Dit project is mogelijk gemaakt door subsidie uit het Europafonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger