Synke Hotje MA
Medewerker Onderwijs/Duitse Taal en Cultuur

Synke Hotje MA
© Kim Krijnen
Duitsland Instituut Amsterdam
s.hotje@uva.nl / dia@uva.nl
+31 (0)20 525 -3697 / -3690

Synke Hotje is senior medewerker Duitse taal en cultuur bij het DIA. Zij houdt zich onder andere bezig met projecten voor leerlingen en docenten, nascholing en studiereizen voor docenten en schoolleiders. Zij ontwikkelt didactisch materiaal en geeft voorlichting over het vak Duits in Nederland.

Hotje studeerde Geschiedenis, Filosofie en Duitse literatuur in Hannover en Bristol. Aan de Universiteit van Utrecht behaalde zij de 1e graads lesbevoegdheid voor het vak Duits. Na enkele jaren als docente Duits in de bovenbouw gewerkt te hebben, voerde zij tussen 2008 en 2017 projecten uit rond de buurtalen Duits en Frans bij Europees Platform/Nuffic.

Burgerschap in beeld

Onderwijs - 20 april 2024 - Auteur: Synke Hotje Burgerschap in beeld
Hoe is het gesteld met burgerschapsvorming in het Nederlands funderend onderwijs? Een internationale vergelijking schetst een somber beeld, dat nog eens bekrachtigd wordt door bevindingen uit de Staat van het Onderwijs 2024.

Lees meer

De (nieuwe) PISA shock

Onderwijs - 5 januari 2024 - Auteur: Synke Hotje De (nieuwe) PISA shock
  De publicatie van het PISA rapport – een vergelijkend onderzoek van vaardigheden en kennis van 15-jarigen in 95 landen - heeft net als vier jaar geleden veel losgemaakt in onderwijsland.  

Lees meer

#Zuhause: Homeschooling in Duitsland

Columns - 23 april 2020 - Auteur: Synke Hotje #Zuhause: Homeschooling in Duitsland
Toen in Nederland de scholen dichtgingen, wisten ouders en leerlingen nog niet wat ze te wachten stond. Maar al binnen een paar dagen hadden docenten studiewijzers met thuiswerk voor de eerste week gestuurd. En in rap tempo volgden inlogcodes, planningen en inbelafspraken waar kinderen (en ouders) sindsdien zoet mee zijn. In Duitsland gaat dat allemaal veel minder soepel.

Lees meer

Stand van zaken Curriculum.nu

Onderwijs - 26 februari 2020 - Auteurs: Trixie Hölsgens, Synke Hotje Stand van zaken Curriculum.nu
Het was al in oktober dat de leden van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het schoolcurriculum overhandigden aan onderwijsminister Arie Slob. Dit houdt in: zogenoemde ‘bouwstenen’ voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, aangevuld met aanbevelingen voor de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo, uitgewerkt voor negen ‘leergebieden’. Wat gebeurt hier nu mee? En hoe worden de losse brokstukken omgevormd tot kerndoelen en eindtermen?

Lees meer

Lezen ook op Duitse scholen zorgenkindje

Onderwijs - 23 december 2019 - Auteur: Synke Hotje Lezen ook op Duitse scholen zorgenkindje
De laatste weken was er in de media veel te doen over de Nederlandse schoolgaande jeugd die volgens het recente PISA-rapport - met deze keer als hoofddomein leesvaardigheid - aanzienlijk slechter leest dan drie jaar geleden. Een kijk op de Duitse cijfers levert echter een meer gedifferentieerd beeld op.

Lees meer

Gemiste kans voor het vak Duits

Onderwijs - 5 augustus 2019 - Auteurs: Trixie Hölsgens, Synke Hotje Gemiste kans voor het vak Duits
We bevinden ons in de laatste feedbackronde van het proces Curriculum.nu. Hiermee wordt de basis gelegd voor een herijking van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs; voor de bovenbouw worden aanbevelingen gedaan. Feedback geven kan nog tot en met 11 augustus.

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger