Onderwijs

Burgerschap in beeld

Onderwijs - 20 april 2024 - Auteur: Synke Hotje Burgerschap in beeld
Hoe is het gesteld met burgerschapsvorming in het Nederlands funderend onderwijs? Een internationale vergelijking schetst een somber beeld, dat nog eens bekrachtigd wordt door bevindingen uit de Staat van het Onderwijs 2024.

Lees meer

De (nieuwe) PISA shock

Onderwijs - 5 januari 2024 - Auteur: Synke Hotje De (nieuwe) PISA shock
  De publicatie van het PISA rapport – een vergelijkend onderzoek van vaardigheden en kennis van 15-jarigen in 95 landen - heeft net als vier jaar geleden veel losgemaakt in onderwijsland.  

Lees meer

Stand van zaken Curriculum.nu

Onderwijs - 26 februari 2020 - Auteurs: Trixie Hölsgens, Synke Hotje Stand van zaken Curriculum.nu
Het was al in oktober dat de leden van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het schoolcurriculum overhandigden aan onderwijsminister Arie Slob. Dit houdt in: zogenoemde ‘bouwstenen’ voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, aangevuld met aanbevelingen voor de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo, uitgewerkt voor negen ‘leergebieden’. Wat gebeurt hier nu mee? En hoe worden de losse brokstukken omgevormd tot kerndoelen en eindtermen?

Lees meer

Lezen ook op Duitse scholen zorgenkindje

Onderwijs - 23 december 2019 - Auteur: Synke Hotje Lezen ook op Duitse scholen zorgenkindje
De laatste weken was er in de media veel te doen over de Nederlandse schoolgaande jeugd die volgens het recente PISA-rapport - met deze keer als hoofddomein leesvaardigheid - aanzienlijk slechter leest dan drie jaar geleden. Een kijk op de Duitse cijfers levert echter een meer gedifferentieerd beeld op.

Lees meer

Gemiste kans voor het vak Duits

Onderwijs - 5 augustus 2019 - Auteurs: Trixie Hölsgens, Synke Hotje Gemiste kans voor het vak Duits
We bevinden ons in de laatste feedbackronde van het proces Curriculum.nu. Hiermee wordt de basis gelegd voor een herijking van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs; voor de bovenbouw worden aanbevelingen gedaan. Feedback geven kan nog tot en met 11 augustus.

Lees meer

'Integrale aanpak onderwijs Duits en Frans hoog nodig'

Onderwijs - 2 oktober 2018 - Auteur: Ton Nijhuis 'Integrale aanpak onderwijs Duits en Frans hoog nodig'
Directeur van het Duitsland Instituut Ton Nijhuis vroeg vorige week in De Volkskrant aandacht voor de moeilijke positie van Frans en Duits in het onderwijs. Hij ging in op het gebrek aan interesse voor talen, het lerarentekort en tekortkomingen bij lerarenopleidingen. Zijn stuk maakte reacties los, die we graag een podium bieden. Twee lerarenopleiders schrijven hoe zij proberen hun opleiding goed te laten aansluiten op de praktijk. 

Lees meer

'Lerarenopleidingen Duits bereiden wel goed voor op lespraktijk'

Onderwijs - 2 oktober 2018 - Auteurs: Doris Abitzsch, Marrit van de Guchte 'Lerarenopleidingen Duits bereiden wel goed voor op lespraktijk'
Doris Abitzsch en Marrit van de Guchte, vakdidactici Duits, schrijven dat de lerarenopleidingen Duits wél aandacht besteden aan taalspecifieke didactiek. Ze reageren daarmee op een artikel van Ton Nijhuis over de moeilijke positie van de vreemde talen in het onderwijs. Daarin was hij onder meer kritisch over de lerarenopleidingen.

Lees meer

Hiphop-battle terug van weggeweest

Onderwijs - 12 juli 2018 - Auteur: Onderwijsafdeling Hiphop-battle terug van weggeweest
De bekende Hiphop-battle waarbij leerlingen een eigen rap in het Duits schrijven, is terug van weggeweest. De wedstrijd is bedoeld voor 3 en 4 vmbo en havo. Scholieren komen op een creatieve manier in contact met de Duitse taal. Tevens brengt u actualiteit en Duitstalige cultuur in de les.

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger