Synke Hotje MA
Senior Mitarbeiterin Deutsche Sprache und Kultur

Synke Hotje MA
© Kim Krijnen
Duitsland Instituut Amsterdam
s.hotje@uva.nl / dia@uva.nl
+31 (0)20 525 -3697 / -3690

Synke Hotje ist Senior Mitarbeiterin Deutsche Sprache und Kultur beim DIA. Sie organisiert Projekte für Schüler und Lehrer, Fortbildungen und Studienreisen für Lehrer und Schulleiter. Darüber hinaus entwickelt sie didaktisches Material und informiert über das Fach Deutsch in den Niederlanden.

Hotje studierte Geschichte, Philosophie und Deutsche Literatur in Hannover und Bristol. An der Universiteit Utrecht erlangte sie die 1e graads lesbevoegdheid (Lehrerlaubnis) für das Fach Deutsch. Nach einer mehrjährigen Lehrtätigkeit in der niederländischen Oberstufe organisierte sie zwischen 2008 und 2017 Projekte zu den Nachbarschaftssprachen Deutsch und Französisch bei der Bildungsorganisation Europees Platform/Nuffic.

#Zuhause: Homeschooling in Duitsland

Columns - 23 April 2020 - Autor: Synke Hotje #Zuhause: Homeschooling in Duitsland
Toen in Nederland de scholen dichtgingen, wisten ouders en leerlingen nog niet wat ze te wachten stond. Maar al binnen een paar dagen hadden docenten studiewijzers met thuiswerk voor de eerste week gestuurd. En in rap tempo volgden inlogcodes, planningen en inbelafspraken waar kinderen (en ouders) sindsdien zoet mee zijn. In Duitsland gaat dat allemaal veel minder soepel.

Mehr

Stand van zaken Curriculum.nu

Onderwijs - 26 Februar 2020 - Autoren: Trixie Hölsgens, Synke Hotje Stand van zaken Curriculum.nu
Het was al in oktober dat de leden van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het schoolcurriculum overhandigden aan onderwijsminister Arie Slob. Dit houdt in: zogenoemde ‘bouwstenen’ voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, aangevuld met aanbevelingen voor de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo, uitgewerkt voor negen ‘leergebieden’. Wat gebeurt hier nu mee? En hoe worden de losse brokstukken omgevormd tot kerndoelen en eindtermen?

Mehr

Lezen ook op Duitse scholen zorgenkindje

Onderwijs - 23 Dezember 2019 - Autor: Synke Hotje Lezen ook op Duitse scholen zorgenkindje
De laatste weken was er in de media veel te doen over de Nederlandse schoolgaande jeugd die volgens het recente PISA-rapport - met deze keer als hoofddomein leesvaardigheid - aanzienlijk slechter leest dan drie jaar geleden. Een kijk op de Duitse cijfers levert echter een meer gedifferentieerd beeld op.

Mehr

Gemiste kans voor het vak Duits

Onderwijs - 5 August 2019 - Autoren: Trixie Hölsgens, Synke Hotje Gemiste kans voor het vak Duits
We bevinden ons in de laatste feedbackronde van het proces Curriculum.nu. Hiermee wordt de basis gelegd voor een herijking van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs; voor de bovenbouw worden aanbevelingen gedaan. Feedback geven kan nog tot en met 11 augustus.

Mehr

top
Cookies werden auf dieser Website verwendet. Gehen Sie damit einverstanden?
Akzeptieren Verweigern