Politieke interesse

Achtergrond - 1 december 2005

Nederlandse en Duitse politiek
De jongeren werd gevraagd aan te geven of ze 'niet geïnteresseerd', 'een beetje geïnteresseerd' of 'erg geïnteresseerd' zijn in de nationale politiek. De grafiek laat zien dat in ieder geval meer dan 60 procent van de jongeren de nationale politiek niet geheel langs zich heen laat gaan. Van hen gaf ongeveer 10 procent aan zelfs erg geïnteresseerd te zijn in de nationale politiek. In Duitsland bleken autochtone, Turkse en andere allochtone jongeren vaker aan te geven geen interesse te hebben voor de nationale politiek dan hun leeftijdsgenoten in Nederland. Met name andere allochtone jongeren zijn in Duitsland minder geïnteresseerd in de nationale politiek dan in Nederland.

Europese politiek

De sociale integratie van Turkse en andere allochtone jongeren in Nederland en Duitsland is al aan bod gekomen. Nu verschuift de focus van de dagelijkse leefwereld van de jongeren naar hun oriëntatie op de politiek. Van jongeren is bekend dat hun interesse voor politiek relatief vaak gering is. Maar hoe zien de onderlinge verschillen tussen jongeren eruit? Wat voor invloed heeft het nationale politiek en Europese politiek van elkaar te onderscheiden? Is de politieke interesse bij allochtone jongeren ook zo gering als het om de politiek in hun land van herkomst gaat?

Figuur 3.1 "Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse/ Duitse politiek?"

Europese politiek

Figuur 3.2 is vergelijkbaar met figuur 3.1, maar geeft nu in plaats van de interesse voor de nationale politiek de interesse voor Europese politiek weer. Interesse voor nationale en Europese politiek blijken sterk samen te hangen. De correlatie betekent dat politieke interesse een redelijk stabiel kenmerk is, en jongeren zich voor alle politiek wel enigszins interesseren als ze politiek interessant vinden. Het zijn dus veelal dezelfde jongeren die aangeven zowel geïnteresseerd te zijn in Europese politiek als in nationale politiek. Toch zien we tussen de groepen onderling enige verschillen. Autochtonen tonen minder interesse voor Europese politiek dan voor nationale politiek, terwijl Turken juist sterker geïnteresseerd zijn in Europese politiek. Verder zijn het de Duitse andere allochtone jongeren die meer interesse hebben voor Europese politiek dan Nederlandse andere allochtone jongeren, terwijl het de Duitse andere allochtonen waren die minder interesse hadden voor de nationale politiek dan Nederlandse.
In de grafiek is niet te zien dat ongeveer 13 procent van de autochtone jongeren in Duitsland aangeeft 'erg geïnteresseerd' te zijn in de Europese politiek (in plaats van 'een beetje geïnteresseerd'), terwijl die 'erg geïnteresseerd'-categorie in Nederland niet boven de 5 procent uitstijgt. Overigens spannen Turkse jongeren de kroon als het gaat om een sterke interesse voor Europese politiek: in Nederland is dit 14 procent en in Duitsland zelfs 17 procent. Figuur 3.2 "Ben je geïnteresseerd in de Europese politiek?"


Figuur 3.2 "Ben je geïnteresseerd in de Europese politiek?"

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger