Stijgende belangstelling voor studie Duits
Nieuws

Achtergrond - 24 augustus 2004

(24 augustus 2004) Na een jarenlange daling neemt het aantal studenten Duitse Taal en Cultuur aan Nederlandse universiteiten het komend collegejaar weer toe. Het aantal aanmeldingen bij de Informatie Beheer Groep (IBG) steeg met 60 procent.

Volgens de cijfers van het IBG zullen er vanaf september 51 studenten beginnen met een studie Duitse Taal en Cultuur. Het afgelopen jaar waren dit er 32. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) profiteert het meest van de toenemende belangstelling voor de studie Duits. Het aantal aanmeldingen steeg er volgens de gegevens van het IBG met maar liefs 367 procent van drie naar veertien studenten. Volgens mevrouw Vogel, coördinator Duitslandstudies aan de RUG, valt de sterke stijging deels te verklaren door de intensieve PR-activiteiten die de vakgroep Duits van de RUG de laatste jaren heeft ontplooid. De stijging komt volgens haar 'geheel voor rekening van Nederlandse studenten en niet door Duitse (uitwisselings)studenten die in Groningen hun moedertaal komen studeren. Deze stromen meestal pas in het tweede of derde studiejaar in.'

Naast de RUG kunnen studenten voor Duitse Taal en Cultuur ook terecht bij de universiteiten van Nijmegen, Leiden, Utrecht en de beide hoofdstedelijke universiteiten. In Leiden steeg het aantal aanmeldingen voor Duits van dertien naar vijftien, in Nijmegen van vijf naar elf en de Universiteit van Amsterdam kan zich verheugen op een toename van drie naar vijf studenten. Slechts de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit Utrecht (UU) kunnen niet profiteren van de trendbreuk. Het aantal studenten Duits aan de VU zal het volgend collegejaar teruglopen van vijf naar drie, terwijl Utrecht zijn aantal van zes germanisten consolideert.

Mevrouw Luhmann, cultureel attaché van de Duitse ambassade in Den Haag, is "erg verheugd" over de "mooie tendens" van de toenemende belangstelling voor een universitaire studie Duits. Hoewel ze benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, is het volgens haar goed mogelijk dat bij de keuze voor een studie Duits gunstige beroepsperspectieven een rol hebben gespeeld. "De grote behoefte vanuit de economie naar Nederlanders die Duits spreken, zou bij de studiekeuze een criterium kunnen zijn geweest", aldus de diplomate. Ook Prof. Dr. Nijhuis, wetenschappelijk directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) toont zich erg gelukkig over de stijgende belangstelling voor Duitse Taal en Cultuur. "Dit is bemoedigend nieuws. Ik hoop dat er een signaalfunctie vanuit zal gaan naar iedereen die zich in Nederland met de Duitse taal bezighoudt om op te houden met klagen over het gebrek aan belangstelling voor deze taal in ons land. We moeten allen de handen uit de mouwen steken om de belangstelling voor de Duitse taal en de studie Duits blijvend te vergroten".

De cijfers van de IBG vormen een momentopname. Tot in september kunnen mensen zich in- en uitschrijven. Dat de dalende populariteit van de universitaire studie Duits doorbroken is, lijkt echter zeker.

De Volkskrant
Eerstejaars kiest exact en talen

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger