Schoolvak Duits:

Promotie van de Duitse taal

Een groot netwerk van partnerorganisaties en leraren is actief om het vak Duits in Nederland te promoten. Het gaat daarbij om een inhoudelijke kwaliteitsimpuls voor de Duitse les, maar ook om een betere positionering van het vak Duits op scholen.

De belangrijkste programma’s en partners zijn:

LinQ

Het doel van het LinQ-project is een kwaliteitsimpuls voor de vakken Duits en Frans op middelbare scholen. Het zwaartepunt ligt op leren communiceren in de taal, de inzet van native speakers in de les, het opdoen van kennis over het land en de voorbereiding van scholieren op de internationaal erkende certificaten van het Goethe-Institut en Delf Scolaire. Nuffic coördineert het netwerk van LinQ-scholen, woont lessen bij en organiseert netwerk- en nascholingsbijeenkomsten voor de leraren. Meer informatie 

Dag van de Duitse taal

De Actiegroep Duits zet zich sinds 2011 in voor de Duitse taal in Nederland. De Actiegroep is een samenwerkingsverband van de Duitse ambassade, de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), het Goethe-Institut Niederlande, Nuffic, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) en het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Sinds 2012 organiseert de Actiegroep elk voorjaar de Dag van de Duitse taal. Scholen kunnen Mach-mit-pakketten bestellen met gadgets en informatiemateriaal over Duits. De scholen besteden dan op de dag zelf op een feestelijke en positieve manier aandacht aan de Duitse taal, bijvoorbeeld met een Duitse markt, Duitse muziek of films of ze nodigen een Duitse gastspreker uit. Rondom de Dag van de Duitse taal vinden verschillende activiteiten plaats zoals een voorleesactie op lagere scholen en de inzet van student-ambassadeurs op scholen. Meer informatie

Mach-mit-mobiel

Het Mach-mit-mobiel van de Actiegroep Duits bezoekt sinds 2012 middelbare scholen, beroepsopleidingen en hogescholen om leerlingen en studenten voor het vak Duits te enthousiasmeren. Het Mach-mit-team organiseert daar spellen en activiteiten rond Duitsland en de Duitsers.
De scholieren en studenten ontdekken de Duitse taal en cultuur en worden gemotiveerd voor nieuwe activiteiten en projecten. Het programma wordt inhoudelijk met de docenten afgestemd. Meer informatie 

Deutscholympiade

Scholieren van de bovenbouw kunnen elk jaar meedoen aan de landelijke Deutscholympiade van de Vereniging Levende Talen. Na voorrondes in verschillende steden vindt in het voorjaar de finale in het Goethe-Institut Amsterdam plaats. Daarin worden de lees-, luister- en schrijfvaardigheden van de scholieren getest. Ook moeten de deelnemers in groepjes een mondelinge presentatie geven. De winnaar krijgt een reis naar Duitsland en een boek. Meer informatie

Profielwerkstukkenwedstrijd Duits

Leerlingen van de bovenbouw havo en vwo moeten profielwerkstukken schrijven. De Vereniging Levende Talen organiseert samen met het Duitsland Instituut Amsterdam elk jaar een profielwerkstukkenwedstrijd Duits. De werkstukken hoeven niet per se in het Duits te worden geschreven, maar ze moeten wel over een Duits thema gaan. Meer informatie

Literatuurwedstrijd van de DiSDH

De Duitse Internationale School in Den Haag nodigt scholieren elk jaar uit om mee te doen aan haar literatuurwedstrijd: scholieren vertalen een korte tekst van een Duitse schrijver van het Duits naar het Nederlands. Een jury kiest de winnaar. De prijzen, zoals een taalcursus van een aantal weken in Berlijn of een vlucht naar München, zijn heel aantrekkelijk en worden door verschillende sponsoren en partners ter beschikking gesteld. Meer informatie 

Goethe-Institut Niederlande

Het Goethe-Institut, het Duitse cultuurinstituut dat actief is in de hele wereld, is in Nederland vertegenwoordigd in Amsterdam en Rotterdam. Het ondersteunt Nederlandse docenten en scholen bij de Duitse lessen, bijvoorbeeld met nascholingen voor leraren Duits, advies over DaF-materiaal en het uitlenen daarvan en de organisatie van speciale programma’s en bijeenkomsten. Regelmatig nodigt het Goethe-Institut Duitse schrijvers van jeugdboeken uit voor een tour langs Nederlandse scholen. Zij lezen voor uit hun boeken en beantwoorden vragen van scholieren. Ook biedt het instituut uitgebreid lesmateriaal over het betreffende boek. Meer informatie

Goethe-certificaten

Scholieren hebben de afgelopen jaren veel meer interesse gekregen voor internationaal erkende taalcertificaten. Steeds meer scholen werken daarom samen met het Goethe-Institut voor het afnemen van de tests. Hun docenten nemen deel aan een examentraining en bereiden daarna hun leerlingen voor op het taalexamen van het Goethe-Institut (niveaus A1-C1). De datum voor het examen wordt in samenspraak met het instituut vastgelegd. Meer informatie

Deutsch macht Spaß

Al bijna 30 jaar informeert de werkgroep Deutsch macht Spaß scholieren over de voordelen van de kennis van de Duitse taal. Voor leraren heeft de werkgroep lesmateriaal om de Duitse lessen aantrekkelijker te maken. Deutsch macht Spaß bestaat uit zo’n 10 docenten Duits die dit werk vrijwillig doen. Ze ontwikkelen deels in samenwerking met grote Nederlandse schoolboekuitgeverijen les- en didactiseringsmateriaal in druk- en digitale vorm. Meer informatie

Duitsland Instituut Amsterdam

De Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) biedt projecten om het vak Duits voor scholieren aantrekkelijk te maken. Een keer per week verschijnt op de website van het Duitsland Instituut het Frühstücksei, waarmee docenten hun les Duits met vragen en opdrachten over een Duitse actualiteit kunnen beginnen. Ook organiseert het DIA Hiphop-Battles voor vmbo- en havo-scholieren. Scholieren schrijven in groepjes een eigen rap in het Duits. De beste rapgroepen doen mee aan de rap-battle in Amsterdam. Daarnaast biedt de Onderwijsafdeling vakdidactische nascholingen voor docenten en is er voor beginnende docenten de DIA-Akademie. Meer informatie

Lezen voor de lijst

Op de website 'Lezen voor de lijst' staan populaire en geschikte boeken voor de vakken Nederlands, Duits en Fries. Bij de meer dan 50 Duitstalige boektitels staan de leesniveaus vermeld op basis van de zes niveaus van literaire competenties van Theo Witte (Rijksuniversiteit Groningen). Ook vind je er inhoudsopgaven en verdere leestips en bij sommige boeken gedetailleerde didactiseringen op verschillende niveaus. Meer informatie 

Lezen zonder grenzen

Deze website over jeugdliteratuur richt zich zowel op Duitse leerlingen die Nederlands leren als op Nederlandse scholieren met Duits. De jeugdboeken, het lesmateriaal en de leestips zijn ingedeeld naar thema’s als vriendschap en verliefdheid, poëzie, sprookjes en magie en bijgeloof. Meer informatie

Prämienprogramm PAD

Al meer dan 30 jaar kunnen 20 scholieren uit de vijfde klas van het vwo op uitnodiging van de Pädagogische Austauschdienst (PAD) elke zomer een paar weken in Duitsland doorbrengen. Dit Prämienprogramm bestaat uit twee reizen: een talenprogramma (Deutschland Plus) en een internationaal programma (Internationales Preisträgerprogramm). Leraren Duits kunnen bijzonder begaafde leerlingen voordragen die met een brief mogen solliciteren en na een persoonlijk gesprek kunnen worden uitgekozen voor een van de twee reizen. De geselecteerde leerlingen reizen dan met een groep drie à vier weken lang door heel Duitsland en verblijven deels in gastgezinnen. Meer informatie

Internationalisering

Een belangrijk instrument om scholen te overtuigen van het belang van kennis van het Duits is internationalisering. In contact met Duitstalige leeftijdgenoten ontstaat bij leerlingen vaak vanzelf de behoefte om Duits te kunnen spreken. Nuffic verstrekt Europese en nationale subsidies voor internationalisering en de versterking van het onderwijs in vreemde talen op scholen. Scholen kunnen subsidies aanvragen voor uitwisselingen, projecten met partnerscholen, nascholingen, het opzetten van tweetalig onderwijs etc. Meer informatie

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger