Schoolvak Duits:

Feiten en cijfers

Een blik op de aantallen leerlingen dat Duits volgt, geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het vak de afgelopen jaren. Rond de eeuwwisseling daalt het aantal scholieren met Duits sterk. De afgelopen jaren stabiliseert het aantal en is zelfs een bescheiden toename te zien.

 

*Bron:  1995/2005/2010 StADaF (Ständiger Ausschuss für Deutsch als Fremdsprache), 2015 Auswärtiges Amt

Deze recente positieve tendens is ook goed zichtbaar bij het aantal leerlingen dat eindexamen in het vak Duits doet. Op de havo en het vwo is het aantal examenleerlingen gestegen. Op het vmbo is het aantal scholieren met Duits stabiel.

 

*Bron: CITO

 

De verzwakte positie van het Duits op de middelbare school werkt ook door op de universiteit. Behalve Engels kampen alle vreemde talen aan de universiteit met een zeer geringe instroom van studenten en Duits is wat dat betreft geen uitzondering, al was er een lichte stijging in 2018. 

 

*Bron: VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten)

In 2018 volgden rond de 200 studenten de bachelor Duitse taal en cultuur in Nederland. Hoe klein dit aantal is, wordt goed duidelijk wanneer dit wordt vergeleken met het aantal studenten Nederlands in Duitsland: in het studiejaar 2016-2017 telde Duitsland in totaal 1375 studenten Niederlandistik.

Hoeveel masterstudenten Duitse taal en cultuur in Nederland er zijn, is onduidelijk, meldt de VSNU. Na 2011 werden de masters Taal & Cultuur voor de verschillende talen geleidelijk samengevoegd. Er is hierbij geen zicht op de afstudeervarianten. Het zicht op de studenten die zich specialiseerden op Duitse taal en cultuur is hierdoor
verloren gegaan.

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger