Schoolvak Duits:

Tekort aan leraren Duits

Nederland heeft een tekort aan docenten Duits. Veel docenten Duits gaan met pensioen - in 2014 was het aandeel lessen Duits door 55-plussers 29 procent - en de lerarenopleiding Duits levert niet genoeg docenten aan om dat gat op te vullen. Daarom hebben veel middelbare scholen, vooral in de Randstad en Flevoland, moeite docenten Duits te vinden.

Tekort aan leraren Duits
© Goethe Institut Amsterdam
Leerlingen aan de slag met materiaal van het Goethe Institut.

Er zijn veel regionale verschillen. In Zuid-Limburg is er eerder een overschot dan een tekort aan docenten Duits. Dat heeft ook met het dalende aantal inwoners van deze regio te maken.

Het docententekort is een schrikbeeld van de politiek. Er dreigt een docententekort van 135 fte bij Duits in 2023, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Centerdata uit 2018 waar de Rijksoverheid naar verwijst. Eerdere soortgelijke voorspellingen gaven aanleiding voor een aantal maatregelen die het beroep van leraar aantrekkelijker moet maken.

Op sommige scholen is er meer tijd voor docenten gekomen om lesmateriaal te onwikkelen. Dat moet de werkdruk verminderen. Met speciale overheidsregelingen kunnen ze makkelijker een (extra) bachelor- of masteropleiding volgen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de positie van docenten in een beroepsvereniging te versterken, nascholing te stimuleren, bijzondere prestaties in nieuwe loonschalen te belonen en leraren meer autonomie te beloven, bijvoorbeeld in hoe ze hun lessen vormgeven.

De overheid zet in op een regionale aanpak van het lerarentekort. Via Voion (Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs) zijn in 2019 subsidies ter beschikking gesteld voor samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en lerarenopleidingen die in de regio willen samenwerken om het lerarentekort terug te dringen.

Door de invoering van een educatieve minor aan de universiteit kunnen studenten met een bachelordiploma Germanistiek die deze minor hebben gevolgd, lesgeven in de onderbouw. Het programma Trainees in onderwijs is bedoeld voor mensen met een afgesloten universitaire opleiding maar zonder onderwijsbevoegdheid, voor de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Nederlands, Duits, Engels, Frans, Latijn, Grieks, Economie en Informatica. Het biedt een betaalde deeltijdbaan op een school in combinatie met een aangepaste tweejarige lerarenopleiding.

Voor mensen die al een baan in het onderwijs hebben, maar nog niet bevoegd zijn, is in 2000 het subsidieprogramma ‘Zij-instroom in Beroeptraject’ (ZiB) ingesteld. ZiB biedt de mogelijkheid om aan een lerarenopleiding alsnog een bevoegdheid te krijgen.

Speciaal voor het vak Duits zijn er programma’s om Duitstalige native speakers als docenten Duits in Nederland in te zetten.

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger