Methode
Vragenlijst en interviews

Online vragenlijst

De resultaten zijn verzameld door het laten invullen van een online vragenlijst via de tool Qualtrics. Deze vragenlijst was vier weken toegankelijk voor iedereen met een directe link, van 16 mei tot 13 juni 2022.


Deelnemers werd gevraagd de vragenlijst te delen in hun netwerk en specifiek in de sectie Duits op hun school


De link werd gedeeld in het netwerk van het Duitsland Instituut Amsterdam via de website, de nieuwsbrieven, socialemediakanalen, andere Duits-gerelateerde organisaties en op persoonlijke titel. Daarnaast werd actief aan de deelnemers gevraagd om de vragenlijst ook te delen in hun eigen netwerk en specifiek in de sectie Duits op hun school. Het doel hiervan was om ook docenten Duits te bereiken die niet (zo) actief zijn online en/of nog niet in het netwerk van het Duitsland Instituut zitten. Als extra stimulans konden respondenten een boekenbon winnen.

De enquête was geheel anoniem, er werd niet gevraagd naar gegevens zoals de naam van de respondent of de naam van de school. Als de respondent kans wilde maken op de boekenbon, werd zij/hij/hen wel gevraagd een e-mailadres in te vullen, maar deze gegevens werden niet gekoppeld aan de andere data. Uitzondering zijn de docenten die wilden meewerken aan een interview (zie hieronder). 

De vragenlijst bestond uit 52 vragen, waaronder meerkeuze (met of zonder de mogelijkheid tot meerdere antwoorden), open vragen en likert-schaal-vragen (waarderingsschaal). Hier kunt u de complete vragenlijst downloaden.

Aantal respondenten

In totaal vulden 424 personen de vragenlijst in. Niet iedereen vulde alle vragen in. We hebben ervoor gekozen om maar weinig vragen verplicht te maken om te voorkomen dat deelnemers iets willekeurigs aanklikken om door de enquête heen te komen (ook al was de vraag misschien niet van toepassing). Bovendien maakte het de drempel lager om de enquête helemaal af te maken. De blanco antwoorden zijn telkens buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van percentages per vraag, die u in de volgende hoofdstukken vindt (indien een respondent ervoor koos om een vraag over te slaan, werd deze dus niet meegeteld).

101 respondenten vulden minder dan 75 procent van de vragen in. Deze zijn buiten beschouwing gelaten in de analyse, omdat men ervan uit kan gaan dat deze docenten zijn begonnen met de enquête, maar hem niet direct helemaal hebben ingevuld en eventueel later zijn teruggekomen. Hiermee komen we op een aantal van 323 geldige reacties waar de onderstaande analyse op is gebaseerd.

Verdiepende interviews

Aan het einde van de vragenlijst kregen respondenten de vraag of zij wilden deelnemen aan een interview. 112 respondenten wilden graag meewerken aan zo'n interview en gaven hun e-mailadres of telefoonnummer op. Uit deze groep werd een selectie gemaakt op basis van de ingevulde antwoorden, waarbij diversiteit het belangrijkste criterium was (wat betreft leeftijd, locatie, bevoegdheid etc.). In juli en augustus 2022 werden vijftien gesprekken gevoerd met deze docenten, deels op locatie, deels op afstand via (video)bellen. Indien de docent hiermee akkoord ging, werden de interviews opgenomen.


In de interviews hadden docenten de ruimte om open te spreken over hun visie op het vak

De interviews waren deels gestuurd. De interviewpartner werd specifiek gevraagd naar toelichting op antwoorden die zij/hij/hen had gegeven (in dit geval werden de antwoorden dus wel gekoppeld aan de persoon) en er werd ruimte gegeven om open over de visie van de docent op het vak te spreken. De resultaten van de interviews vindt u in de volgende hoofdstukken ter illustratie en verdieping van de resultaten die uit de enquête naar voren kwamen. De geïnterviewde docenten hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun input in dit rapport en vermelding van hun naam.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger