De erotische grens
Voorpublicatie uit 'Onbekende buren'

Boeken - 22 mei 2006

door Dik Linthout

Op het Goethe-Institut in Amsterdam wordt vanaf de vestiging eind jaren zestig ook Nederlands voor Duitstaligen gegeven. Onderwijs in een vreemde taal is zeer ongebruikelijk voor deze instelling, want de drie voornaamste taken van het instituut zijn volgens de statuten: de stimulering van de kennis van de Duitse taal in het buitenland, het onderhouden van de internationale culturele samenwerking en de overdracht van een zo compleet mogelijk Duitslandbeeld door informatie te bieden over het culturele, maatschappelijke en politieke leven. Het Goethe-Institut is er dus niet voor de taal van het gastland. Dat het altijd cursussen Nederlands is blijven aanbieden, heeft vooral te maken met de verwantschap van de twee talen. Er kon met kracht van argumenten worden duidelijk gemaakt dat de lessen Nederlands een vorm van dienstverlening aan Duitse burgers in Nederland waren. Duitstaligen blijken veel sneller en beter Nederlands te kunnen leren als er geen anderstaligen in de cursus zitten, want Nederlands is voor Duitstaligen betrekkelijk eenvoudig. Deelnemers aan intensieve cursussen van zes uur per dag kunnen zich na een paar weken zowel actief als passief al behoorlijk redden en na verloop van tijd gaan ze zozeer op in de Nederlandse samenleving dat ook hun accent nauwelijks nog verraadt waar ze vandaan komen.

De helft van de cursisten heeft een Nederlandse partner en driekwart van hen is vrouw. Daar is een reden voor: de Nederlands-Duitse grens is een van de meest erotische in Europa. Nergens wordt tussen de bewoners van twee buurlanden zoveel geflirt, gevreeën en over de grens heen samengewoond en getrouwd. In Nederland wonen vijftig procent meer Duitse vrouwen dan Duitse mannen en dat is statistisch gezien uiterst ongebruikelijk. Er wonen altijd meer buitenlandse mannen dan buitenlandse vrouwen in het andere land. In Duitsland wonen bijvoorbeeld twintig procent meer Nederlandse mannen dan Nederlandse vrouwen en zo hoort het statistisch gezien ook. Mannen gaan vaker dan vrouwen voor hun carrière de grens over, voor vrouwen is ook de liefde een belangrijke reden.

Feminien Nederland
Duitsers vormen de grootste groep buitenlanders in Nederland, omdat er zoveel Duitse vrouwen in de huwbare leeftijd naar Nederland komen. Nederland telt circa vierhonderdduizend Duitsers en dat is meer dan Turken of Marokkanen. Sinds 1975 worden kinderen van Duitse vrouwen in het buitenland geboren uit huwelijken met buitenlanders als Duits beschouwd. Er wonen zo’n 290 duizend Duitse kinderen in Nederland en 110 duizend volwassen Duitsers, van wie 66 duizend vrouwen en 44 duizend mannen. Nederlandse mannen blijken een speciale aantrekkingskracht uit te oefenen op Duitse vrouwen en andersom. En vrouwen zijn, anders dan mannen, bereid om voor de liefde ook hun carrière in de waagschaal te stellen. De wederzijdse aantrekkingskracht heeft misschien te maken met de volgens de Nederlandse cultuursocioloog Geert Hofstede feminiene cultuur van Nederland, waarin zachte waarden als bescheidenheid, samenwerking, zorg voor anderen en conflictmijdend gedrag worden gewaardeerd. Mannen en vrouwen hebben relatief vaak een deeltijdbaan, ze voeren vaker zorgtaken uit, ook zonder carrière is men iemand, men gaat collegialer met elkaar om en men beoordeelt het leven sterker op de kwaliteit van de menselijke contacten. Duitsland is hierbij vergeleken masculiener. De rollen van mannen en vrouwen liggen er verder uiteen en men hecht meer aan rijkdom, status en erkenning.

Opvallend is ook het hoge percentage homoseksuele Duitse mannen en vrouwen onder de cursisten. Zij geven aan het homovriendelijke Nederland en vooral aan Amsterdam – volgens de International Herald Tribune de liberale hoofdstad van Europa – veelal de voorkeur boven Duitsland. Waar Nederlandse mannen en Duitse vrouwen elkaar ook tegenkomen, de speciale chemie die er tussen hen bestaat, blijft een latent gevaar. Uit eigen onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse-Duitse paren elkaar in een derde land heeft ontmoet.

Dik Linthout is sinds 1977 leraar Nederlands voor Duitstaligen aan het Goethe-Institut Amsterdam en heeft diverse bijdragen aan tijdschriften en radioprogramma’s op zijn naam staan. Dit is een voorpublicatie van een hoofdstuk uit ‘Onbekende buren'. Deze aangevulde en herziene versie van Linthouts klassieker uit 2000 over de Nederlands-Duitse betrekkingen ligt vanaf 22 mei 2006 in de boekhandel.  
  • Dik Linthout: 'Onbekende buren: Duitsland voor Nederlanders - Nederland voor Duitsers'
    Atlas, Amsterdam 2006, Euro 19,90
    ISBN 90 450 15927 NUR 320

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger