Jaarverslag 2019:

Subsidiegevers en jaarrekening 2019

Subsidiegevers en jaarrekening 2019
© Pixabay

Het DIA wordt sinds 1996 door het ministerie van OCW en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gefinancierd. Daarnaast ondersteunt de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) de (internationale) wetenschappelijke activiteiten van het instituut.

In 2019 ontving het DIA de bijdrage van het ministerie van OCW via een instellingssubsidie. Deze financiering is toegekend voor het realiseren van twee 'activiteiten': het DIA-programma dat valt onder de 'Duitsland-Agenda 2017-2021' en het 'DIA-Mobiliteitsprogramma'. Deze subsidie wordt verstrekt binnen de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Met de UvA is een meer-jarensamenwerkingsovereenkomst voor de periode 2017-2021 overeengekomen. In 2018 is de nieuwe meer-jarenovereenkomst met de DAAD (2018-2022) in werking getreden.  

Daarnaast maakt de DAAD het mogelijk dat bij het DIA een Fachlektor, Lektor en een Sprachassistent (tot 1 september 2019), respectievelijk twee Sprachassistenten (vanaf 1 september 2019) werken. De taal-assistenten ontvangen van de DAAD directe financiering en zijn, hoewel werkzaam bij en voor het DIA, niet in dienst bij de stichting. Ook ondersteunt de DAAD de deelname van de Duitslanddesk aan de Buitenlandbeurs.

De stichting werkte in 2019 met vele organisaties samen en ontving bijdragen en subsidies van onder meer de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Afdeling Politicologie en de AISSR in verband met gematchte promotietrajecten en Graduiertenkolleg-bijeenkomsten) van de UvA, het Goethe-Institut Niederlande, E-Words (Europese Unie), de Pädagogische Austauschdienst, de Universiteit van Utrecht en het Genootschap Nederland-Duitsland. Ook ontving het DIA projectmiddelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het binationale programma 'Onbegrensd'. Met ondersteuning van Nuffic kon een extra medewerker worden aangesteld voor het Mach mit!-Mobil in schooljaar 2019-2020.

 De jaarrekening

Het Duitsland Instituut beschikt sinds enkele jaren over een ANBI-status.

In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) kunt u in de verantwoording meer lezen over het beloningsbeleid bij het DIA in 2019. Er is bij het DIA geen sprake van overschrijding van de normering betreffende de WNT geweest (Accountantsverslag 2019). 

Ook in eerdere jaren is geen overschrijding voorgekomen. Hier kunt u eerdere verantwoordingen raadplegen: 2018201720162015 en 2014.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger