Europa

1951

België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekenen in april het Verdrag van Parijs, waarmee de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) een feit is. Deze zes landen dragen het beheer over de nationale kolen- en staalindustrieën over aan een supranationale autoriteit. Eerder dat jaar worden, eveneens in Parijs, de onderhandelingen voor een Europese Defensie Gemeenschap (EDG) geopend, waarmee ook op militair gebied intensiever samengewerkt kan worden. De legers van de Zes komen onder supranationaal commando in een West-Europese legermacht te staan.  

1952

De Zes (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland) ondertekenen in mei 1952 Parijs het Verdrag voor de oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (EDG). Dit verdrag moet vervolgens nog worden geratificeerd door de nationale volksvertegenwoordigingen. Twee maanden later gaat het EGKS-Verdrag, dat de nationale parlementen onafhankelijk van elkaar hebben goedgekeurd, van kracht.

1953

In februari schaffen de Zes de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen op kolen en ijzererts af, in het kader van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Dit moet de handel tussen de Benelux, de Bondsrepubliek, Italië en Frankrijk vergemakkelijken.

1954

Het Verdrag voor de oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap (EDG) wordt in de zomer van '54 niet door de Franse Nationale Vergadering geratifceerd. Dit, terwijl de Fransen juist een voorstander zijn van een Europese militaire samenwerking in de EDG, omdat Frankrijk op die manier zeggenschap krijgt over het Duitse leger en de Duitse Bundeswehr klein kan worden gehouden. De toetreding van de Bondsrepubliek in de NAVO wordt hiermee onder Amerikaanse druk een feit, waardoor de EDG een stille dood sterft.   

1957

De Verdragen tot de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) worden eind maart in Rome ondertekend door de Zes (België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië en de Bondsrepubliek Duitsland). Vanaf die dag krijgen ze de naam Verdragen van Rome. Het Verenigd Koninkrijk ziet vooralsnog van deelname aan de Europese Gemeenschap af.

1958

Op 1 januari worden de Verdragen van Rome van kracht. De EEG en Euratom krijgen hun zetel in Brussel.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger