Geschiedenis:

De legerleiding in verzet: Von Stauffenberg
Tweede Wereldoorlog: 1939-1945

Het desastreuze verloop van de strijd aan het oostfront en de grootschalige misdaden van de nazi’s stuitten op steeds meer verzet, ook in het Duitse leger. Een aantal hoge officieren, onder leiding van kolonel Claus Graf Schenk von Stauffenberg, probeerde in 1944 met een bomaanslag Hitler uit de weg te ruimen, maar dat mislukte.

Al in 1939 had de meubelmaker Johann Georg Elser een aanslag op Hitler gepleegd. Hij plaatste een bom in de Münchener Bürgerbraukeller, waar Hitler die avond zou spreken. Door slechte weersomstandigheden vertrok der Führer eerder dan gepland en ontplofte de bom toen hij al weg was.

In 1940 ontstond de Kreisauer Kreis, een kleine groep militairen, politici en intellectuelen die in het grootste geheim discussieerden over de toekomst van Duitsland na de door hen verwachtte ineenstorting van het nationaal-socialisme. Zij stonden in contact met kolonel Von Stauffenberg, die vreesde dat de radicale ideeën van Hitler Duitsland ten gronde zou richten. De groep hoge officieren rondom Stauffenberg stelde een plan op om Hitler en de nazi’s buitenspel te zetten en een ‘eervolle’ vrede met de geallieerden te sluiten.

Von Stauffenberg kreeg in april 1944 door een promotie de kans om in de nabijheid van Hitler te komen. Na de geallieerde invasie in Normandië in juni nam de druk op de samenzweerders toe: er moest gehandeld worden.

Op 20 juli 1944 smokkelde hij een aktetas met daarin een bom de Wolfschanze in Oost-Pruisen binnen, waar Hitler vergaderde met officieren. Doordat de tas werd verplaatst, raakte Hitler slechts licht gewond door de explosie. Von Stauffenberg, die direct naar Berlijn was gevlogen, leefde in de veronderstelling dat de aanslag was gelukt. Hij en zijn vrienden werden werden echter dezelfde avond nog overmeesterd en geëxecuteerd.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger