Duitsland en Europa:

Overzicht
'Westbindung' onder Adenauer

Konrad Adenauer, de eerste Duitse bondskanselier, was een groot voorvechter van Europese samenwerking. Volgens Adenauer (CDU) kon Duitsland het vertrouwen van de buurlanden alleen terugwinnen wanneer het zich volledig inzette voor de vorming van een verenigd Europa. Adenauer zag een vergaande samenwerking tussen de West-Europese staten als beste middel om de dreiging van de Sovjet-Unie te bestrijden.

Overzicht
© European Union 2011
Adenauer werd in 1949 de eerste bondkanselier van de Bondsrepubliek Duitsland.

Als bondskanselier streefde Adenauer naar een gelijkwaardige behandeling van Duitsland door de andere West-Europese landen. Een eerste stap op weg naar betere verhoudingen en Europese eenheid werd gezet met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De Franse en Duitse kolen- en staalproductie, in het verleden belangrijk voor de oorlogsindustrie, werd met elkaar vervlochten.

Adenauer hoopte dat Duitsland zijn soevereiniteit kon herwinnen door zich in te zetten voor Europese samenwerking. In de kwestie rond een mogelijke herbewapening van West-Duitsland maakte Adenauer het herstel van de Duitse soevereiniteit tot voorwaarde voor herbewapening. Een poging tot het vormen van een Europees leger mislukte maar Adenauer wist te bereiken dat Duitsland zijn soevereiniteit terugkreeg en toetrad tot de NAVO.

Over de toekomst van Europa was Adenauer duidelijk: hij was een voorstander van een politieke unie. Maar het Franse parlement steunde de initiatieven voor een politieke unie niet waardoor de Europese regeringsleiders besloten om eerst een economische gemeenschap te creëren in de hoop dat een politieke unie later zou volgen. Voor Adenauer was een verzoening met Frankrijk cruciaal voor goede Europese samenwerking. Om het einde van de Frans-Duitse vijandschap te bezegelen sloten Duitsland en Frankrijk in 1963 een vriendschapsverdrag.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger