Mathieu Segers
27 januari 1976 - 16 december 2023

Mathieu Segers
© DIA

Met groot respect gedenken wij Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de Universiteit Maastricht. Wij zijn hem dankbaar voor zijn wetenschappelijke inzet voor en grote maatschappelijk engagement bij het Europa-debat. Wij zijn hem erkentelijk voor vele mooie momenten van samenwerking.

Mathieu studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als promovendus aan dezelfde universiteit maakte hij onderdeel uit van het Graduiertenkolleg van het DIA. Zijn promotie Tussen verzoening en verval. De nationale standpuntbepaling van de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de beraadslagingen en de onderhandelingen over de verdragen van Rome sloot naadloos aan bij ons werkterrein.

Mathieu vervolgde zijn carrière in de wetenschap. Hij werkte eerst als universitair docent in Nijmegen en tussen 2008 en 2016 als universitair (hoofd)docent Europese Integratie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. In deze periode werkte Mathieu aan de uitgave van de dagboeken van Max Kohnstamm. Het DIA had door dit project het genoegen om intensiever met hem te mogen samenwerken. De presentaties van beide delen werden memorabele bijeenkomsten, waarbij Kohnstamm en later Edmund Wellenstein aanwezig waren. Ook op andere manieren verrijkte hij ons werk: zo schreef hij bijdragen voor het Duitslandweb en was hij bij conferenties, maar ook bij een publieksbijeenkomst als de Wahlparty in 2013 spreker en gast.  

In 2016 trad Mathieu aan als dean van het University College (UM). In 2019 ontving hij in aanvulling op zijn hoogleraarschap de UM-EuropaChair, een tweede leerstoel. Hiermee werd  hij wetenschappelijk hoofd van Studio Europa Maastricht, een expertisecentrum voor onderzoek, publiek debat en Europees erfgoed in het kader van het Verdrag van Maastricht. Voor zijn vele wetenschappelijke en maatschappelijke bijdragen over historische en politieke vraagstukken romdom 'Europa' zijn ook wij hem zeer erkentelijk. Zijn bijdragen zijn van grote waarde en als Europakenner wist hij hoe belangrijk Duitsland voor de Europese integratie is. De rol van de Bondsrepubliek was al thema van zijn dissertatieonderzoek en dit bleef hem in zijn hele onderzoekscarrière bezighouden. In die zin heeft hij een blijvend grote bijdrage geleverd aan het vergroten van de kennis over Duitsland in Nederland.

Met het overlijden van Mathieu is een scherp denker, een maatschappelijk betrokken wetenschapper en bovenal een goed mens heengegaan. Wij wensen zijn dierbaren alle sterkte toe met dit onmetelijke verlies. 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger