Benjamin Hirschfeld
Promovendus

Benjamin Hirschfeld
© Kim Krijnen
Duitsland Instituut Amsterdam
b.s.hirschfeld@uva.nl

Benjamin Hirschfeld, M.A. is als promovendus verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam i.s.m. de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek op de samenwerking tussen Amerikaanse en Europese culturele en sociale antropologen met het leger en de geheime dienst. Hirschfeld studeerde van 2000- 2009 Etnologie en Nieuwste Geschiedenis aan de Eberhard Karls Universität Tübingen (Duitsland) en Geschiedenis en Antropologie/ Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. De zwaartepunten van zijn onderzoek zijn o.a. sociale machtcontructies, migratie en identiteitsdiscours, ethiek in de sociale wetenschappen en de geschiedenis van het (post-)kolonialisme.


Van 2010 tot 2016 was Hirschfeld o.a. werkzaam als projectmedewerker bij het historische digitaliseringsproject EUROPEANA 1914-1918. Daarnaast was hij ook werkzaam op het gebied van pers, voorlichting en cultuurorganisatie voor verschillende bedrijven, verenigingen en instituties alsook als vertaler en language editor voor diverse wetenschappelijke instituten in Duitsland.

Publicaties (selectie)

- Ethnologie im Kriegseinsatz. Die Geschichte einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Geheimdiensten und Militär. Studie. IMI-Studie Nr. 10/2015. Tübingen, november 2015.
- Die Verteidigung der Völkerkunde. Anthropologie und Militär. Artikel. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, 13. Jahrgang, Nr.71. Tübingen, mei 2015.
- Exploring Anthropology - Perspectives on Interaction, Changes and Challenges“. Herausgeberschaft und Vorwort. Reader zur 4. MASN-Konferenz. Tübingen, 2009.

 Lezingen en gespreksleiding (selectie)

- „Anthropologie und Krieg“. Lezing. Informationsstelle Militärisierung, Tübingen, april 2015.
- „Von Frieden, Vaterland und verdeckter Forschung. Dimensionen der Zusammenarbeit von Ethnologie, Militär und Geheimdiensten“; Lezing. Institut für Ethnologie der Universität Zürich, april 2010, und Institut für Ethnologie an der Universität Hamburg, juni 2010.
- „Ethnologie und Militär“. Lezing in het kader van de podiumsdicsussie voor het seminar Angewandte Ethnologie und Militär am Institut für Ethnologie, Tübingen 2010.
- „Ethnologie, Macht und Ethik“. Lezing in het kader van het Ethnologie-seminar „Politik- und Religionsethnologie“, Tübingen 2010.
- „Scientists, Saviours or Spies. Anthropological Engagement with the Military and Secret Services”, Workshop – Lezing 7th MASN - Conference, Osilnica, Slovenien, 2008.
- „Anthropology of Conflict”. Inleiding en gespreksleiding van het panel. 4th MASN - Conference, Blaubeuren 2007.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger