Politiek en Staatsinrichting:

Bundesverfassungsgericht

De hoogste rechtsprekende macht in Duitsland is het constitutioneel gerechtshof in Karlsruhe, het Bundesverfassungsgericht. Dit gerechtshof is in 1951 opgericht en waakt over de grondwet. Het bestaat uit twee senaten van elk acht rechters. De rechters van elke senaat worden voor de helft gekozen door de Bondsraad en voor de andere helft door een kiescommissie van de Bondsdag.

Bundesverfassungsgericht
© Flickr.com/Al Fed/cc

Het Bundesverfassungsgericht kan beslissingen nemen over onder andere:

  • klachten over de interpretatie van de grondwet,
  • onenigheid over de bevoegdheden van staatsorganen, of tussen de centrale overheid en de overheid op deelstaatniveau,
  • over de overeenstemming van de grondwetten van de deelstaten met de grondwet van heel Duitsland,
  • over het opheffen van een politieke partij, omdat deze zich niet aan de grondwet houdt. Een partij kan dan als Verfassungswidrig worden beoordeeld en moet in dat geval worden opgeheven.

Als een groepering, partij of Duits staatsburger het niet eens is met de interpretatie van de grondwet dan kan het Bundesverfassungsgericht gevraagd worden een oordeel te vellen. Dat betekent dat niet alleen deelstaten een klacht kunnen deponeren bij het gerechtshof, maar ook individuen. Zo kan het gebeuren dat er een geschil ontstaat tussen een deelstaat en de centrale overheid, of tussen deelstaten onderling (Duitsland is immers een federale staat). De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht is bindend voor alle staatsorganen, partijen en personen.

Europese regelgeving

Daarnaast kan het Bundesverfassungsgericht ook over de grondwettigheid van Europese regelgeving oordelen. Iedere Duitse burger kan daardoor met klachten over Europese wetten bij het gerechtshof terecht.  Als gevolg hiervan heeft het Bundesverfassungsgericht in het verleden onder andere het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Lissabon getoetst aan het Duitse wetboek. Zo moest de Duitse wetgeving worden aangepast alvorens het Verdrag van Lissabon door Duitsland geratificeerd kon worden. In 2011gaf het Constitutioneel Hof nog een oordeel over de legitimiteit van het euro-noodfonds.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger