Gender Equality Plan

Vanaf 2022 publiceren alle instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering uit Horizon Europe een Gender Equality Plan. Op deze pagina geeft het DIA rekenschap van het volgende.

Op dit moment werkt het DIA samen met de Sociaal Economische Raad (SER) / Diversiteit in Bedrijf aan de verdere uitwerking van haar beleid en ambities rondom diversiteit & inclusie voor de aanstaande jaren. Op 14 november 2022 ondertekende voorzitter van de DIA-Raad van Toezicht Tom de Bruijn hiertoe een eigen Charter Diversiteit namens het DIA.

Met onze acties en doelstellingen, die onderdeel uitmaken van ons bredere personeelsbeleid, blijft het DIA bijdragen aan onder meer gendergelijkheid binnen onze stichting en in brede zin de academie. We kijken ernaar uit om samen met de SER ons traject aan te gaan.

De Europese Commissie heeft zich gecommitteerd aan het promoten van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Deze inzet is een onderdeel van de 'Gender Equality Strategy 2020-2025', die zich een bredere inzet op gelijkheid binnen al het EU beleid ten doel stelt. Daarnaast heeft de Europese Unie een uitgebreid systeem van regelgeving op het gebied van gendergelijkheid, inclusief bindende richtlijnen, dat zowel van toepassing is in de onderzoeksector als breed op de arbeidsmarkt.

Vanwege de specifieke omstandigheden binnen de onderzoeksector en omdat er veel structurele barrières die gendergelijkheid bemoeilijken blijven bestaan is er maatwerk nodig om dit issue aan te pakken. Door de aanpak van deze barrières onderdeel uit te laten maken van haar belangrijkste financieringsinstrument Horizon 2020 & Horizon Europe stimuleert de Europese Commissie een proactieve aanpak.

Als een aan Horizon Europe deelnemende onderzoeksinstelling steunt het DIA, haar bestuur en Raad van Toezicht, net als de Universiteit van Amsterdam (UvA) en haar College van Bestuur, de acties van de Europese Commissie en zijn wij toegewijd aan het bevorderen van gendergelijkheid binnen de eigen instelling en de bredere academische wereld waar zij onderdeel van uitmaakt. Wij verwijzen hierbij graag naar de website van de UvA en ook de inhoud van de brief van het CvB. Het DIA onderstreept en onderschrijft deze doelstellingen.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger