Charter Diversiteit

Het DIA ziet niet alleen de noodzaak om gelijke kansen voor iedereen te bieden, maar gelooft bovendien dat de diversiteit van persoonlijkheden, achtergronden en perspectieven een verrijking is en ons werk beter maakt.

Op dit moment werkt het DIA samen met de Sociaal Economische Raad (SER) / Diversiteit in Bedrijf aan de verdere uitwerking van zijn beleid en ambities rondom diversiteit & inclusie voor de aanstaande jaren. Op 14 november 2022 ondertekende voorzitter van de Raad van Toezicht van het DIA Tom de Bruijn hiertoe een eigen Charter Diversiteit namens het DIA (zie foto, 2e rij links).

 

Ondertekening Charter Diversiteit op 14 november 2022 (foto: SER - Diversiteit in Bedrijf)
Ondertekening Charter Diversiteit op 14 november 2022 in Den Haag (foto: SER)

 
Zes maanden na ondertekening diende het DIA een Plan van Aanpak in bij de SER, waarin het instituut het beleid omtrent diversiteit & inclusie omschrijft en gerichte doelen hieraan koppelt. Jaarlijks rapporteert het DIA over de voortgang van alle inzet.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger