Reglementen

Raad van Toezicht
Sinds 28 september 2015 is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld als het toezichthoudende orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden (tussen haakjes de datum van de actuele termijn; en of het om de eerste of tweede termijn gaat):

T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter RvT DIA; eerder minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; van 2014 t/m mei 2018 wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag (28-09-2019 tot 14-07-2021 tweede termijn; 1 mei 2022 aanvang vervolg tweede termijn)
Dr. C.A. Ullersma, lid RvT DIA; afdelingshoofd Financiële Stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (28-09-2019; tweede termijn)
L. Bouws, voorzitter a.i. RvT DIA; directeur/bestuurder stichting Metropool Internationale Kunstprojecten en lid van diverse RvT en besturen (26-08-2020; tweede termijn)
Dr. A.J. Brentjes, lid RvT DIA; lid vanwege de UvA (22-12-2019; tweede termijn)
Prof. dr. Gerard Pfann, lid RvT DIA; hoogleraar econometrie van markten en organisaties aan de School of Business & Economics van de Universiteit Maastricht (26-08-2020; eerste termijn)


De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. De RvT vergadert zo’n drie keer per jaar in bijzijn van de directie. Leden worden in principe benoemd voor de periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen.

In overleg tussen het Bestuur van het DIA en de Raad van Toezicht is een Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) opgesteld. Tevens is een Profiel Raad van Toezicht DIA (bijlage 1) opgesteld, daarbij hoort een actueel rooster van aan- en aftreden. Alle stukken zijn herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 december 2021 resp. 25 januari 2022. 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger