Amsterdam German Studies Lectures: Op weg naar een verenigde samenleving?
met Thomas Großbölting

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: donderdag 6 september 2018 om 20:00 uur tot 21:30 uur
Locatie: SPUI25, Spui 25-27, Amsterdam
Informatie: Voertaal: Duits. Meer informatie via www.spui25.nl
Toegang: Vrij toegang, aanmelding verplicht via www.spui25.nl
Amsterdam German Studies Lectures: Op weg naar een verenigde samenleving?
© Milla&Partner - eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ w/index.php?curid=50634610

Vreemdelingenhaat, rechts-populisme, dalende opkomst bij verkiezingen. Bij alle verhitte debatten in Duitsland kijkt men al gauw naar wat de Oost-Duitsers ervan vinden. Heeft 40 jaar SED-dictatuur de mensen in de nieuwe deelstaten zo veranderd dat ze een geheel andere politieke cultuur voorstaan, een die bovendien door veel West-Duitsers wordt afgekeurd? Is Duitsland na de val van de muur minder stabiel dan ervoor?

Een aantal belangrijke thema's worden anders beoordeeld in Oost dan in West-Duitsland: immigratie en vluchtelingen, de betrokkenheid bij en actieve deelname aan de politiek en ook de beantwoording van de vraag wat Duits is en wat niet. Pas nadat de verschillen zijn belicht wordt het mogelijk om de contouren van een nieuw verenigd Duitsland te schetsen.

In dit programma buigen we ons over de val van de Muur en de manier waarop die wordt herinnerd. Deze herinneringen vormen de oorsprongsmythe van het verenigde Duitsland, en ook van de uitbreiding van de Europese Unie richting het Oosten. Maar met het verstrijken van de tijd wordt dit empathische verhaal over 1989/1990 steeds zwakker. Nieuwe gebeurtenissen en ontwikkelingen - van terrorisme tot eurocrises, van populisme tot vluchtelingenbeleid - tonen de ambivalentie van de maatschappelijke ontwikkelingen sinds de jaren 80, juist ook in Duitsland. Politiek gezien lijkt de cesuur van 1990 zo ingrijpend, maar in sociaalhistorisch perspectief ontstaat daarnaast het beeld van zwakkere en dubbelzinnige overgangen. 

Over de spreker
Thomas Großbölting is hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Hij publiceerde over de invloed van de DDR-dictatuur op het dagelijks leven in de DDR, de plaats van de kerken in de  Bondsrepubliek en meer in het algemeen over het nationaalsocialisme, de jaren zestig en zeventig in Duitsland. Vorig jaar publiceerde hij samen met Christoph Lorke Deutschland seit 1990, Wege in die Vereinigungsgesellschaft.

Aanmelden via SPUI25.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger