DIA-Akademie Studienfahrt Bonn/Köln 2022

Prijs per stuk: € 250,00

Von Donnerstag, 23. Juni, bis Samstag, 25. Juni 2022, organisiert das DIA eine Studienfahrt nach Bonn und Köln für Studierende sowie beginnende Deutsch-lehrerInnen. Unter anderem besuchen wir das Haus der Geschichte, den Kölner Dom und eine Schule. 

Preis: 250 € 

inklusiv Übernachtung im Einzelzimmer, Frühstück, einem Abendessen und Programm

exklusiv Fahrtkosten nach Bonn und von Köln zurück sowie Mahlzeiten vor Ort

 

Dit scholingsprogramma is vrijgesteld van BTW door CRKBO-registratie.

De deelnemer heeft na aanmelding twee weken de tijd schriftelijk te annuleren zonder kosten mits de bijeenkomst nog niet is gestart. De deelnamekosten zullen binnen 20 werkdagen na ontvangstbevestiging van de annulering worden terugbetaald.

Hierbij van toepassing zijn onze algemene leveringsvoorwaarden.

De excursie vindt plaats bij minimaal 15 deelnemers.

 

Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door.

Disclaimer Reizen - Duitsland Instituut Amsterdam

Annulering

Annulering van de reis (nascholing / seminar) dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA).
Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
A. Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van vertrek, 0%
B. Vanaf de 28ste dag (inclusief) tot 14 dagen vóór de dag van vertrek, 25% van de reissom;
C. Vanaf de 14de dag (inclusief) tot 7 dagen vóór de dag van vertrek, 50% van de reissom;
D. Vanaf de 7de dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later, de gehele reissom.
De deelnemer mag de reis overdragen aan een ander persoon, mits deze aan de voorwaarden van de reis voldoet. Dit kan tot 7 dagen voor vertrek. De deelnemer dient de wijziging van de persoonsgegevens direct schriftelijk door te geven aan het DIA.

Verzekering

Het DIA is niet aansprakelijk voor schade geleden tijdens of voortvloeiend uit de reis.
Sluit u daarom zelf een reisongevallenverzekering af (of zorg dat uw school dit voor u op orde brengt) en zorg dat uw persoonlijke ziektekostenverzekering op orde is.

Doorgang van de reis

Bij de reizen (nascholingen / seminars) geldt een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Indien voor uw reis te weinig aanmeldingen zijn ontvangen, zullen wij u tot 4 weken hiervan voor begin van de reis per e-mail op de hoogte stellen.

Milieusticker Duitsland

Reist u op eigen gelegenheid, met de auto, naar Duitsland, denkt u dan van tevoren aan een milieusticker. 

Corona-maatregelen

Tijdens de reis volgen wij de richtlijnen die gelden in Nederland resp. Nordrhein-Westfalen (en specifiek de instellingen en locaties die wij bezoeken tijdens het programma) i.v.m. maatregelen vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus. Een week voor aanvang van het programma zenden wij u de op dat moment geldende regels, waaraan alle deelnemers en de organisatie zich zullen moeten houden. Op dit moment betekent dit dat de deelnemers volledig gevaccineerd ofwel genezen moeten zijn om deel te kunnen nemen aan het programma. 

 

“Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG) bewaard. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.”

 

Uw adresgegevens

Ik ontvang graag de nieuwsbrief

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger